Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vann og avløp - Os allé

Henrik Meyer Endret:14.11.2019 15:47

Høst i Os allé (Foto Henrik D. Meyer, Halden kommune) v2.jpg

Halden kommune skal i løpet av 2019/2020 oppgradere vann- og avløpsledninger i den nederste delen av Os allé. Anleggsarbeidet starter i slutten av november 2019.


Prosjektet omfatter Os allé fra krysset ved Familiens hus og ned mot gangbrua mot sentrum. Traseene er i hovedsak midt i veiarealet. Se kart under.

Hva skal gjøres?

Før anleggsarbeidet startet gikk regnvann fra hustak og annet drensvann inn i det samme røret som frakter kloakk til renseanlegget. Ettersom det ikke er nødvendig å rense regnvann gjør dagens gamle rør at det går unødvendig mye vann til renseanlegget. Når vi oppgraderer avløpsnettet til dagens standard vil det som må til renseanlegget – kloakken - gå i et rør, mens det som kan gå ut i naturen urenset – regnvann - vil gå i et annet rør. 

Det vil også bli lagt nye vannrør samtidig. Samtidig som hovedledningene legges i gaten må det legges stikkledninger fra gaten og til de ulike eiendomsgrensene.

For å få til dette må det graves i den delen av gata som er en del av prosjektet. Arbeidet vil medføre noen kortere vannavslag som vi ikke får varslet om på forhånd.

Hvorfor?

Effekten av dette arbeidet er at det blir mindre belastning på renseanlegget, noe som er bra for miljøet. Samtidig er det økonomisk og driftsmessig fornuftig. I tillegg vil denne endringen minske mulighetene for tilbakeslag av kloakk i private kjellere. Med nye vannrør vil også drikkevannet bli bedre og leveransen av vann vil bli mer stabil. Det vil føre til færre vannlekkasjer.

Dette arbeidet er en del av Halden kommunes omfattende innsats for å oppgradere vann- og avløpsnettet i kommunen.

Kjøring og parkering

Deler av veien vil bli stengt, men hvor den er stengt vil variere etterhvert som arbeidet går fremover. Entreprenøren som gjør dette for Halden kommune vil forsøke å legge til rette for best mulig fremkommelighet, men beboere og andre som ferdes i området må være innstilt på at kjøremønster og parkering vil være annerledes enn vanlig i anleggsperioden. Arbeidet vil reduserer muligheten for gateparkering i Os allé. Omkjøring vil bli skiltet. Vær oppmerksom på at skilting og kjøremønster vil bli endret etterhvert som anleggsarbeidet flytter seg. 

Kart

Dette kartet viser hele anleggsområdet. Den røde streken markerer hvor det vil bli gravearbeider:
Anleggskart VA Os allé 2019 (Illustrasjon Halden kommune).png

FAKTA:KONTAKTINFORMASJON:
Oppdragsgiver:             Halden kommune

Prosjektleder Ruben Marco Arroyo, Halden kommune
Epost: rubenmarco.arroyo@halden.kommune.no
Telefon: 991 25 131

Entreprenør:                Leif Grimsrud AS
Prosjektleder: Stian Klausen, Leif Grimsrud AS
Telefon: 920 13 428

Anleggsleder: Nils Vaglen, Leif Grimsrud AS
Telefon: 901 97 830

Kostnadsramme:        Ca 7 millioner kroner

​Fremdrift: 
25. november 2019 – oppstart
Februar 2020 – planlagt ferdigstillelse


Opprettet: 25.10.2019 14:34

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar