Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vann og avløp - Oskleiva og Fjellstua

Henrik Meyer Endret:02.07.2020 12:45

Halden kommune skal i løpet av høsten 2020 og starten på 2021 oppgradere vann- og avløpsledninger i Oskleiva og Fjellstua. Anleggsarbeidet starter i august.


Anleggsområdet består av Oskleiva fra krysset mot Damhaugen og opp til krysset mot Nystredet, samt flere strekninger på Fjellstua. Traseene hvor det skal graves er i hovedsak midt i veiareal. Se kart under.

Anleggsarbeidet starter 10. august, men før dette skal det etableres en riggplass utenfor tilfluktsrommet i Oskleiva. Når anleggsarbeidet starter vil gravearbeidene begynne nederst i Oskleiva. Man vil jobbe seg gradvis oppover Oskleiva og mot Fjellstua mot slutten av prosjekttiden. Selve arbeidet under bakken ventes å være ferdig i løpet av januar 2021, men asfaltering og annet etterabeid vil komme senere når vær og klima tillater dette. 

Hva skal gjøres?

Før anleggsarbeidet startet gikk regnvann fra hustak og annet drensvann inn i det samme røret som frakter kloakk til renseanlegget. Ettersom det ikke er nødvendig å rense regnvann gjør dagens gamle rør at det går unødvendig mye vann til renseanlegget. Når vi oppgraderer avløpsnettet til dagens standard vil det som må til renseanlegget – kloakken - gå i et rør, mens det som kan gå ut i naturen urenset – regnvann - vil gå i et annet rør. Det vil også bli lagt nye vannrør samtidig. Samtidig som hovedledningene legges i gaten må det legges stikkledninger fra gaten og til de ulike eiendomsgrensene. 

For å få til dette må det graves i den delen av gata som er en del av prosjektet. Arbeidet vil medføre noen kortere vannavslag som vi ikke får varslet om på forhånd.

Hvorfor?

Effekten av dette arbeidet er at det blir mindre belastning på renseanlegget, noe som er bra for miljøet. Samtidig er det økonomisk og driftsmessig fornuftig. I tillegg vil denne endringen minske mulighetene for tilbakeslag av kloakk i private kjellere. Med nye vannrør vil også drikkevannet bli bedre og leveransen av vann vil bli mer stabil. Det vil føre til færre vannlekkasjer.

Dette arbeidet er en del av Halden kommunes omfattende innsats for å oppgradere vann- og avløpsnettet i kommunen.

Kjøring og parkering

Deler av veien vil bli stengt, men hvor den er stengt vil variere etterhvert som arbeidet går fremover. Entreprenøren som gjør dette for Halden kommune vil forsøke å legge til rette for best mulig fremkommelighet, men beboere og andre som ferdes i området må være innstilt på at kjøremønster og parkering vil være annerledes enn vanlig i anleggsperioden. Omkjøring vil bli skiltet. Vær oppmerksom på at skilting og kjøremønster vil bli endret etterhvert som anleggsarbeidet flytter seg. 

Parkeringsplassene ved tilfluktsrommet i Oskleiva vil ikke være tilgjengelig i arbeidsperioden, da det her skal etableres en riggplass for dette anleggsprosjektet.

Kart

Dette kartet viser hele anleggsområdet. Den røde streken markerer hvor det vil bli gravearbeider:
Anleggskart VA Oskleiva Fjellstua 2020 (Illustrasjon Halden kommune).png

FAKTA:KONTAKTINFORMASJON:
Oppdragsgiver:             Halden kommune
Prosjektleder: Bjørn Nøstvik, Halden kommune
Telefon: 932 44 078

Entreprenør:                Eivind Engseth AS
Bas: Espen Rene Jensen
Epost: firmapost@eivindengseth.no
Telefon: 970 29424

Kostnadsramme:        Ca 11 millioner kroner

​Fremdrift: 
August 2020: Oppstart
Januar 2021: Planlagt ferdigstillelse 


Opprettet: 02.07.2020 09:53

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar