Tittel: Vann og avløp - Rød
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/prosjekter/Sider/Vann-og-avløp---Rød.aspx
Vann og avløp - Rød

Vann og avløp - Rød

Henrik Meyer Endret:27.11.2019 09:55

Halden kommune skal i løpet av 2018 og første halvdel av 2019 oppgradere vann- og avløpsledninger i et stort område rundt Halden stadion og Rød herregård.

Dette prosjektet er gjennomført og avsluttet.

 
Prosjektet vil ta for seg følgende gater:   
            
  • Peder Ankers gt.
  • Rødsbakken
  • Roald Amundsens gt.
  • Legangers gt.
  • Ringveien
  • Rødsveien
  • Solveien
  • Refneveien

Hva skal gjøres?

Før anleggsarbeidet startet gikk regnvann fra hustak og annet drensvann inn i det samme røret som frakter kloakk til renseanlegget. Ettersom det ikke er nødvendig å rense regnvann gjør dagens gamle rør at det går unødvendig mye vann til renseanlegget. Når vi oppgraderer avløpsnettet til dagens standard vil det som må til renseanlegget – kloakken - gå i et rør, mens det som kan gå ut i naturen urenset – regnvann - vil gå i et annet rør. 
 
Det vil også bli lagt nye vannrør samtidig. Samtidig som hovedledningene legges i gaten må det legges stikkledninger fra gaten og til de ulike eiendomsgrensene.
 
For å få til dette må det graves i alle gatene som er en del av prosjektet. Arbeidet vil medføre noen kortere vannavslag som vi ikke får varslet om på forhånd.
 

Hvorfor?

Effekten av dette arbeidet er at det blir mindre belastning på renseanlegget, noe som er bra for miljøet. Samtidig er det økonomisk og driftsmessig fornuftig. I tillegg vil denne endringen minske mulighetene for tilbakeslag av kloakk i private kjellere. Med nye vannrør vil også drikkevannet bli bedre og leveransen av vann vil bli mer stabil. Det vil føre til færre vannlekkasjer.
 
Dette arbeidet er en del av Halden kommunes omfattende innsats for å oppgradere vann- og avløpsnettet i kommunen.
 

Kjøring og parkering

Det vil bli stengte veier, men dette vil variere etterhvert som arbeidet går fremover. Entreprenøren som gjør dette for Halden kommune vil forsøke å legge til rette for best mulig fremkommelighet, men beboere og andre som ferdes i området må være innstilt på at kjøremønster og parkering vil være annerledes enn vanlig i anleggsperioden. Det vil være noen som ikke vil kunne parkere ved egen eiendom i korte perioder. Dette vil berørte bli orientert om etterhvert. Omkjøringer vil bli skiltet. Vær oppmerksom på at skilting og kjøremønster vil bli endret etterhvert som anleggsarbeidet flytter seg. 
 
Hele anleggsarbeidet ventes å vare helt fram til juli 2019, så det vil være ulike deler av området som til enhver tid er berørt.
 

Kart

Dette kartet viser hele anleggsområdet. De rød strekene markerer hvor det vil bli gravearbeider:

Anleggskart-Rød-Halden-kommune.png

​Fakta:

​Kontaktinformasjon:

​Oppdragsgiver:        Halden kommune
​Prosjektleder:       Bjørn Nøstvik, Halden kommune
Epost:                   bjorn.nostvik@halden.kommune.no
Telefon:                93244078
​Entreprenør:            Park & Anlegg


Underentreprenør:   ARE-Anlegg
​Epost:                  post@park-anlegg.no
Telefon:                69130390

Epost:                  post@areanlegg.no
Telefon:               69193335

​Kostnadsramme: Ca. 12 millioner

​Fremdrift:                 Mars 2018 – oppstart

                                Juli 2019 – planlagt ferdigstillelse
Opprettet: 08.03.2018 13:46
Du er her: Hjem > Teknisk > Prosjekter - bygg og anlegg > Vann og avløp - Rød