Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vann og avløp - Stigveien

Henrik Meyer Endret:03.06.2019 15:57

Halden kommune skal i løpet av høsten 2018 oppgradere vann- og avløpsledninger i Stigveien på Gimle. Dette prosjektet er gjennomført og avsluttet.

​Prosjektet omfatter Stigveien fra krysset ved Fjellknattveien til bakketoppen før Ulvåsveien. Se kart under.

Hva skal gjøres?

Før anleggsarbeidet startet gikk regnvann fra hustak og annet drensvann inn i det samme røret som frakter kloakk til renseanlegget. Ettersom det ikke er nødvendig å rense regnvann gjør dagens gamle rør at det går unødvendig mye vann til renseanlegget. Når vi oppgraderer avløpsnettet til dagens standard vil det som må til renseanlegget – kloakken - gå i et rør, mens det som kan gå ut i naturen urenset – regnvann - vil gå i et annet rør. 

Det vil også bli lagt nye vannrør samtidig. Samtidig som hovedledningene legges i gaten må det legges stikkledninger fra gaten og til de ulike eiendomsgrensene.

For å få til dette må det graves i den delen av gata som er en del av prosjektet. Arbeidet vil medføre noen kortere vannavslag som vi ikke får varslet om på forhånd.

Hvorfor?

Effekten av dette arbeidet er at det blir mindre belastning på renseanlegget, noe som er bra for miljøet. Samtidig er det økonomisk og driftsmessig fornuftig. I tillegg vil denne endringen minske mulighetene for tilbakeslag av kloakk i private kjellere. Med nye vannrør vil også drikkevannet bli bedre og leveransen av vann vil bli mer stabil. Det vil føre til færre vannlekkasjer.

Dette arbeidet er en del av Halden kommunes omfattende innsats for å oppgradere vann- og avløpsnettet i kommunen.

Kjøring og parkering

Det vil bli stengte veier, men dette vil variere etterhvert som arbeidet går fremover. Entreprenøren som gjør dette for Halden kommune vil forsøke å legge til rette for best mulig fremkommelighet, men beboere og andre som ferdes i området må være innstilt på at kjøremønster og parkering vil være annerledes enn vanlig i anleggsperioden. Det vil være noen som ikke vil kunne parkere ved egen eiendom i korte perioder. Dette vil berørte bli orientert om etterhvert. Omkjøringer vil bli skiltet. Vær oppmerksom på at skilting og kjøremønster vil bli endret etterhvert som anleggsarbeidet flytter seg. 

Arbeidet under bakken vil bli ferdig i løpet av januar 2019. Det skal legges to asfaltlag i gatene etter at gravearbeidene er ferdig slik at gatene også blir fine på toppen etter at arbeidet i bakken er unnagjort. Det første asfaltlaget vil bli lagt i januar, mens det siste asfaltlaget vil bli lagt våren 2019.  

Kart

Dette kartet viser hele anleggsområdet. Den røde streken markerer hvor det vil bli gravearbeider:

Anleggskart Stigveien (Illustrasjon Halden kommune).png

​Fakta:

​Kontaktinformasjon:

​Oppdragsgiver:        Halden kommune

Prosjektleder:       Ruben Marco Arroyo, Halden kommune
Epost:                   rubenmarco.arroyo@halden.kommune.no
Telefon:                 99125131


​Entreprenør:            Eivind Engseth ASProsjektleder:        Knut E. Johansen
Epost:                    knut@eivindengseth.no
Telefon:                  91626155

Anleggsleder:       Vidar Gjendem
Epost:                   vidar@eivindengseth.no 
Telefon:                94802230


​Kostnadsramme:     Ca 4,50 millioner

​Fremdrift:                September 2018 - oppstart
                               Januar 2019 - arbeid under bakken                                                  og asfaltlag nr. 1 ferdigstilles
                                Våren 2019 - asfaltlag nr. 2 legges

Opprettet: 24.09.2018 09:53

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar