Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vann og avløp - Hov

Henrik Meyer Endret:18.12.2018 12:22 Emneord (los) Prosjekter

Pilveien, Bueveien og Vekterveien får nye rør til vann og avløp i 2018. (Foto Bjørn Nøstvik).jpg

Halden kommune skal i løpet av høsten og vinteren 2017/2018 oppgradere vann- og avløpsledninger i et stort område på Hov. Dette prosjektet er gjennomført og avsluttet.

Det er i deler av Vekterveien, Pilveien og Bueveien dette arbeidet skal gjøres.

Hva skal gjøres?

Før anleggsarbeidet startet gikk regnvann fra hustak og annet drensvann inn i det samme røret som frakter kloakk til renseanlegget. Ettersom det ikke er nødvendig å rense regnvann gjør dagens gamle rør at det går unødvendig mye vann til renseanlegget. Når vi oppgraderer avløpsnettet til dagens standard vil det som må til renseanlegget – kloakken - gå i et rør, mens det som kan gå ut i naturen urenset – regnvann - vil gå i et annet rør.

Det vil også bli lagt nye vannrør samtidig. Samtidig som hovedledningene legges i gaten må det legges stikkledninger fra gaten og til de ulike eiendomsgrensene.

For å få til dette må det graves i Vekterveien, Pilveien og Bueveien. Arbeidet vil medføre noen kortere vannavslag som vi ikke får varslet om på forhånd.

Hvorfor?

Effekten av dette arbeidet er at det blir mindre belastning på renseanlegget, noe som er bra for miljøet. Samtidig er det
økonomisk og driftsmessig fornuftig. I tillegg vil denne endringen minske mulighetene for tilbakeslag av kloakk i private kjellere. Dette området hadde tidligere problemer med gamle betongrør som jevnlig måtte spyles. Med nye rør blir det mindre behov for dette. Med nye vannrør vil også drikkevannet bli bedre og leveransen av vann vil bli mer stabil. 

Dette arbeidet er en del av Halden kommunes omfattende innsats for å oppgradere vann- og avløpsnettet i kommunen.

Kjøring og parkering

Etter hvert som anleggsarbeidet går framover vil entreprenøren som gjør dette for Halden kommune forsøke å legge til rette for best mulig fremkommelighet, men beboere og andre som ferdes i området må være innstilt på at kjøremønster og parkering vil være annerledes enn vanlig i anleggsperioden. Vær oppmerksom på at skilting og kjøremønster vil bli endret etterhvert som anleggsarbeidet flytter seg.

Hele anleggsarbeidet ventes å vare helt fram til påsken 2018, så det vil være ulike deler av området som til enhver tid er berørt.

Flyfoto

Dette flyfotoet viser hele anleggsområdet. De røde strekene markerer hvor det vil bli gravearbeider.

Pilveien - Info oversiktskart flyfoto.JPG

 

Fakta: Kontaktinformasjon:
​Oppdragsgiver: Halden kommune​Prosjektleder: Bjørn Nøstvik, Halden kommune
Epost: bjorn.nostvik@halden.kommune.no
Telefon: 93244078
​Entreprenør: Halden kommune​Anleggsleder: Rune Adolfsen, Halden kommune
Epost: rune.adolfsen@halden.kommune.no
Telefon: 90615736
​Fremdrift:
​Uke 43, 2017 - oppstart
Påske 2018 - ferdigstillelse VA
Våren 2018 - asfaltering

 


Opprettet: 29.11.2017 11:55

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar