Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vann og avløp - Watvedtveien

Lisa Gustavsen Endret:23.07.2019 09:36

Halden kommune skal i løpet av høsten 2019 oppgradere vann- og avløpsledninger i Watvedtveien ved Brødløs. 

Halden kommune skal sanere eksisterende vann- og avløpsledninger i Watvedtveien. Anleggsområdet består av et boligfelt og berørte gater er Watvedtveien og Rokkeveien. Se kart under.

Hva skal gjøres?

Det ligger i dag separatsystem i boligområdet. Det betyr at spillvann og overvann allerede går i to separate rør i dette området. Det er behov for å rehabilitere dette systemet ved å bytte ut rørene. Det vil også bli lagt nye vannrør samtidig. Samtidig som hovedledningene legges i gaten må det legges stikkledninger fra gaten og til de ulike eiendomsgrensene. I tillegg til eksisterende kabel vil Halden kommune legge sine trekkrør i grøfta.

For å få til dette må det graves i den delen av gata som er en del av prosjektet. Arbeidet vil medføre noen kortere vannavslag som vi ikke får varslet om på forhånd. Når arbeidet under bakken er ferdig vil veien bli bygget opp igjen i full bredde.

Hvorfor?

Effekten av dette arbeidet er at det blir mindre belastning på renseanlegget, noe som er bra for miljøet. Samtidig er det økonomisk og driftsmessig fornuftig. I tillegg vil denne endringen minske mulighetene for tilbakeslag av kloakk i private kjellere. Med nye vannrør vil også drikkevannet bli bedre og leveransen av vann vil bli mer stabil. Det vil føre til færre vannlekkasjer.

Dette arbeidet er en del av Halden kommunes omfattende innsats for å oppgradere vann- og avløpsnettet i kommunen.


Kjøring og parkering

Deler av veien vil være sperret for trafikk, men hvor den er stengt vil variere etterhvert som arbeidet går fremover. Halden kommune vil forsøke å legge til rette for best mulig fremkommelighet, men beboere og andre som ferdes i området må være innstilt på at kjøremønster og parkering vil være annerledes enn vanlig i anleggsperioden. Det vil være noen som ikke vil kunne parkere ved egen eiendom i korte perioder. Dette vil berørte bli orientert om etterhvert. Omkjøringer vil bli skiltet. Vær oppmerksom på at skilting og kjøremønster vil bli endret etterhvert som anleggsarbeidet flytter seg. Ved spørsmål, kontakt prosjektleder. Se kontaktinfo under.

Kart

Dette kartet viser hele anleggsområdet. Den røde streken markerer hvor det vil bli gravearbeider:

Kart-Watvedtveien.png


FAKTA:

KONTAKTINFORMASJON:

Oppdragsgiver: Halden kommune

Prosjektleder:         Kawa Sadeq, Halden kommune
Epost:                     kawa.sadeq@halden.kommune.no
Telefon:                   95819957


Entreprenør: Halden kommune,
                     enhet kommunalteknikk

 

Anleggsleder:         Rune Adolfsen, Halden kommune
Epost:                     rune.adolfsen@halden.kommune.no
Telefon:                   90615736

 

Kostnadsramme:   Ca 10 millioner
Fremdrift: 

5. august 2019 – oppstart
15. november 2019 – planlagt ferdigstillelse


Opprettet: 10.07.2019 10:49

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar