Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vann - ringledning ved Frydenlund

Henrik Meyer Endret:27.11.2019 09:54

Halden kommune fortsetter høsten 2018 og i begynnelsen av 2019 arbeidet med å legge en ringledning rundt Halden for å sikre tilstrekkelig vannleveranse i fremtiden.​

Dette prosjektet er gjennomført og avsluttet.


Halden kommune har gjennom flere år jobbet med å legge en ny ringledning for vann rundt store deler av byen. Dette er en stor ledning som, når den er ferdig om noen år, vil gå hele veien fra Stangeskovene/Bjørnstad i Tistedal til fengselet i Berg.

Parsell 11 - som dette anleggsprosjektet kalles - er et av en rekke delprosjekter i etableringen av denne ringledningen.

Hva skal gjøres?

Tilkoblingspunktet  for dette prosjektet er ved Rokkeveien/Lerdalsveien. Fra tilkoblingspunktet går traseen nordøst over dyrket mark og videre nord forbi Frydenlund gård. Forbi gården føres anlegget videre nordøst til starten av lysløypa der parsellen avsluttes. Total ledningslengde er 1067 meter.

Anleggsprosjektet starter med at det etableres et rørlager på jordet. Disse rørene skal sveises sammen til lange lengder før de legges i bakken i traseen som er beskrevet over. Anleggsarbeidet startet i september 2018 og arbeidet med rørledningen ble som planlagt avsluttet i januar 2019. Arbeidet med i standsetting av friområder/jorder vil pågå utover våren 2019 når været tillater slikt arbeid.


Hvorfor?

Hensikten med en slik rørledning rundt byen er å sikre vannleveringen i Halden blant annet til industri på Sørlifeltet og eventuell fremtidig utbygging i Berg. I tillegg vil en slik stor ledning gjøre det enklere å forhindre at lekkasjer og andre hendelser blir et problem for innbyggere. Det vil altså bidra til mer stabil leveranse av vann for mange i Halden.

Kjøring og parkering

Dette anleggsarbeidet vil i liten grad påvirke trafikken da det meste av dette skjer på jordbruksareal. Eventuell omkjøring vil bli skiltet. Vær oppmerksom på at skilting og kjøremønster vil bli endret etterhvert som anleggsarbeidet flytter seg. 

Kart

Den røde streken på kartet markerer hvor rørledningen skal legges.

Anleggskart ringledning Frydenlund (Illustrasjon Halden kommune).jpg

​Fakta:

​Kontaktinformasjon:

​Oppdragsgiver:        Halden kommune
​Prosjektleder:       Bjørn Nøstvik, Halden kommune
Epost:                   bjorn.nostvik@halden.kommune.no
Telefon:                93244078
​Entreprenør:            Leif Grimsrud

Epost:                   hovedkontor@leifgrimsrud.no
Telefon:                 69216420

​Kostnadsramme: Ca. 6,5 millioner


​Fremdrift:                 September 2018 – oppstart

                                Januar 2019 – planlagt ferdigstillelse

                                Vår 2019 - reparasjon friområde/jorder


Opprettet: 18.09.2018 15:47

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar