Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Tidslinje for ny skole og idrettshall på Os

Henrik Meyer Endret:07.09.2020 14:58

Prosessen med å realisere en ny skole på Os startet helt tilbake i 2014. Her er de viktigste hendelsene som har ført frem til at ny skole snart kan bygges.


I denne oversikten finner du de viktigste hendelsene i saksgangen fordelt på år fra 2014 og fremover. Det nyeste er nederst i artikkelen. Det er lenket til politiske saksdokumenter der saksframlegg er administrasjonens forslag og bakgrunnsinformasjon, mens protokoll er møtets vedtak.

2014:

 • Halden kommune har startet arbeidet med ny sentrumsplan.
 • En kartlegging av Haldens helsetilstand viser at sentrum skiller seg ut negativt, blant annet fordi mange flytter fra sentrum når barn når skolealder. Arbeidet i styringsgruppa konkluderer med at det viktigste man kan gjøre for å gjøre sentrum attraktivt er å oppgradere skole og oppveksttilbud, samt å tilrettelegge for at flere familieleiligheter blir bygd i sentrum.
 • Stortingsmeldingen «Norge universelt utformet innen 2025» setter nye mål. 
 • Siden Os og Rødsberg skoler ikke var universelt utformet, var det klart at Halden kommune ville bryte diskriminerings- og tilgjengelighetsloven hvis ikke dette ble løst.
 • Oppgradering av de to eksisterende skolene ble diskutert. De estimerte kostnadene for oppgradering av to skoler kontra å etablere en ny skole på Os med de stordriftsfordelene det vil gi, endte i en konklusjon om å bygge 1-10 skole på Os.
 • Ifølge sentrumsplanen ble skolesektoren utfordret på hvordan samarbeidet mellom barne- og ungdomsskolen skulle være. «Ut fra pedagogiske vurderinger så en ikke problemer med å samle sentrumsskolene til en skole for 1-10 årsklasser».
 • I arbeidet med sentrumsplanen ble det bestilt mulighetsstudier for en 1-10 skole, og idrettshall på Os-tomta. To ulike skisseprosjekter fra SG arkitekter og Halden arkitektkontor viste at dette var mulig å få til.

2015:

 • 15. desember: Kommunestyret fattet vedtak om at det skulle settes ned en arbeidsgruppe og et mandat for denne, for å se på en allbrukshall. (PS 2015/146)
 • 17. desember: Kommunestyret fattet følgende vedtak: «Planlegging av ny skole i sentrum skal påbegynnes. I denne forbindelse skal også idrettshall utredes, inkludert mulighetene for å realisere en hall med to håndballbaner som oppfyller håndballforbundets arenakrav.»
  (PS 2015/154 Budsjett 2016 – verbaldel vedrørende undervisning og oppvekst) Saksframlegg

2016:

 • 12. mai: Kommunestyret vedtar intensjonsavtale med Østfold fylkeskommune om blant annet leie av halltid i ny hall på Os. (PS 2016/57)
 • 1. desember: Formannskapet vedtar «Delrapport 1 Arbeidsgruppe for allbrukshall». Av denne fremgår det blant annet at det skal utredes en hall med to flater i forbindelse med en basishall. (PS 2016/144) Saksframlegg

2017:

 • 27. mars: Formannskapet behandler saken «Os - fleridrettshall med basishall, og fremtidig 1-10 skole – mulighetsstudie». (PS 2017/29) Saksframlegg Protokoll
 • 24. mai: SG Arkitekter leverer skisseprosjekt.
 • Jansen arkitekter (Østavind Arkitekter) leverer skisseprosjekt.
 • 31. august: Formannskapet fatter vedtak om oppstart prosjektering av ny skole og idrettsanlegg.
 • 14. september: Kommunestyret stadfester oppstart prosjektering av ny skole og idrettsanlegg. (PS2017/87) Saksframlegg Protokoll
 • 30. november: Formannskapet fatter vedtak om gjennomføringsmodell.
   (PS 2017/92) Saksframlegg Protokoll

2018:

 • 5. februar: Varslet oppstart av regulering. Frist for innspill settes til 1. april 2018.
 • 18. mars: Åpent møte i gymsalen på Os skole i forbindelse med oppstart av regulering.  Kommunen og arkitekter møtte for å informere og å høre på innspill. Representanter fra skole, FAU, elevråd, naboer og idrett deltok.
 • 1. april: Frist for innspill etter varsel om oppstart regulering.
 • 3. april: Brukermedvirkning om idrettsanlegg og spesialrom. Ansatte ved Os og Rødsberg, samt idrettsråd og idrettslag deltok.
 • 4. april: Brukermedvirkning om ulike temaer. Ansatte og elever ved Os og Rødsberg deltok.
 • 5. april: Revidert fremdriftsplan vedtas av formannskapet.
  (PS2018/27) Saksframlegg Protokoll
 • 17. april: Brukermedvirkning om bl.a. digitale løsninger. Skolenes ikt-ressurser deltok.
 • 17. april: Dialogkonferanse med markedet på Fredriksten hotell.
 • 17. april: Åpent møte i Folkets hus om skolens mulige nærmiljøfunksjon. Det møtte mange lag og foreninger som viste stor interesse for å drive sin aktivitet i den nye sentrumsskolen utenom skoletiden.
 • 24. mai: Kommunestyret vedtar at tilbydere i konkurranse om totalentreprise med løsningsforslag skal presentere to løsningsforslag, et med og et uten eksisterende skole.
  (PS 2018/58) Saksframlegg Protokoll
 • Mai: WSP lager notat som beskriver vedtaket fra 24. mai og konkluderer med at vedtaket er i strid med lov om offentlige anskaffelser.
 • 21. juni: Referatsak i Kommunestyret om å justere modellen til konkurranse om to skisseprosjekt, ett med og ett uten eksisterende skole slik at politikerne står fritt til å velge løsningsforslag. Notat fra WSP ligger ved saken. Saksframlegg
 • Rektorene fra de to sentrumsskolene deltok i prosjektgruppa sammen med eiendomsavdeling og WSP i planleggingsfasen før utlysning av konkurransen.
 • 2. juli: Utlysning om konkurranse av to skisseprosjekt. Tilbudsfrist: 24. august.
 • 24. august: 22 aktører leverer tilbud hvorav 10 for løsningsforslag med eksisterende skole og 13 for løsningsforslag uten eksisterende skole.
 • 17. september (uke 38): Tildeling av leverandør.
 • 6. desember: Kommunestyret får presentert to utvalgte skisseprosjekt. Link Arkitektur/Multiconsult leverer forslag med eksisterende skolebygg. White arkitekter/Dronninga Landskap leverer forslag uten eksisterende skolebygg. Rådmannens innstilling var å velge løsningsforslaget uten eksisterende skolebygg.
 • 13. desember: Kommunestyret vedtok at administrasjonen skulle jobbe videre med løsningsforslaget «Favn» fra White arkitekter/Dronninga Landskap som er uten eksisterende skolebygg. (PS 2018/136)

2019:

2020:


Tilbake til informasjonssiden om ny skole og idrettshall på Os

Opprettet: 15.05.2019 11:57

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar