Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Ny skole og idrettsanlegg på Os

Henrik Meyer Endret:14.10.2019 11:01

Os skole sett fra gangbru.png

Halden kommune skal bygge ny barne- og ungdomsskole med idrettsanlegg på Os.

Det skal bygges en ny barne- og ungdomsskole i sentrum av Halden på Os-tomten. Skolen skal dimensjoneres for 660 elever og er tenkt å erstatte dagens Os barneskole og Rødsberg ungdomsskole. I tillegg til skolen skal det bygges en idrettshall med plass nok til eliteseriehåndball og en basishall for turn. Dette er en del av Halden kommunes områdeløft nord.

Dette prosjektet ble satt på pause 13. september 2019. Prosjektet vil bli tatt opp til ny politiske behandling senere. Med en ny sammensetning av kommunestyret fra høsten 2019 vil dette trolig påvirke innhold og form i forhold til hva som er beskrevet på denne siden. Endringer vil bli oppdatert, når dette er bestemt.

Guide til politiske saksdokumenter

Det er i de politiske saksdokumentene du finner detaljerte utgreinger om komplekse saker som et stort byggeprosjekt. I teksten under finner du derfor en del lenker på datoer. Dette er lenker til saksdokumenter for et politisk møte som ble avholdt den dagen. Klikk på lenken hvis du vil lese alle detaljer. Under tittel finner du igjen saken om Os. I saksframlegg finner du rådmannens forslag, men det er først når det er gjort poltiske vedtak at noe er bestemt. Endelig vedtak kan du lese i saksprotokollen på samme side i etterkant av møtet. 

Arkitektskisse valgt

Kommunestyret i Halden valgte 13. desember 2018 skisseprosjektet «Favn» som er tegnet av White arkitekter og Dronninga Landskap. Med dette prosjektet legges det opp til å rive Halden bad, og eksisterende Os skole for å gi plass til et helt nytt skolebygg og idrettsanlegg.  

14. mars 2019 vedtok Halden kommunestyre å legge dette store byggeprosjektet ut på anbud. Det er første skritt på veien mot å velge en entreprenør som skal stå for selve byggingen. Dersom en entreprenør gir et tilbud innenfor de økonomiske rammene som er vedtatt, kan anleggsarbeidet starte. Er tilbudene dyrere, må det ny politisk behandling til. 

Videre detaljplanlegging

For å gjennomføre et så stort byggeprosjekt må det lages en detaljreguleringsplan. En slik plan skal vise i detalj hvordan hele området på Os skal utformes. Selv om mye vises i arkitektenes skisse, skal det jobbes mer med detaljert utforming av uteområdet i kommunen fremover nå. Det er blant annet forhold som trafikk, uteområder og universell utforming som skal avklares grundigere. Rådmannen skal også vurdere om omkringliggende arealer kan involveres i prosjektet, for på den måten utvide disponibelt areal.

Fordi det er mange detaljer som skal på plass på et begrenset område, har kommunens administrasjon bedt om ekstra tid for å gjøre den jobben grundig. Det godkjente politikerne 19. mars 2019, og dermed legges det nå opp til at endelig detaljreguleringsplan skal godkjennes av kommunestyret i august 2019. Først da vet vi med sikkerhet hvordan uteområdet på Os blir.

Forslag til «Detaljregulering for Os skole og idrettshall» ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte 30.april 2019 og er lagt ut til høring og offentlig ettersyn her. Frist for å komme med uttalelser var 21. juni 2019.

Tidslinje

Prosessen med å realisere en ny skole på Os startet helt tilbake i 2014. Vi har laget en tidslinje for å gi en oversikt over de viktigste hendelsene som har ført frem til at ny skole snart kan bygges. I tidslinjen kan du følge saksgangen helt fra 2014 til i dag og du finner lenker til en rekke historiske saksdokumenter.


Byggeperioden

Halden kommune foreslår å starte anleggsarbeidet i august 2019. Planen er da at nye Os skole skal stå ferdig til skolestart høsten 2022. Bygging av idrettshallen vil starte først slik at den kan være klar til bruk tidligere.  
Når vi kommer i gang med bygging vil det, av hensyn til elevenes sikkerhet, ikke kunne drives skole på Os. Derfor vil elevene ved Os skole bruke Folkvang skole i hele anleggsperioden. 

Informasjon til foresatte ved Os

Halden kommune har distribuert en rekke informasjonsbrev med praktisk informasjon til foresatte ved Os skole.


Slik kan det bli

Dette og bildet øverst i artikkelen er skisser hentet fra White arkitekters forslag til løsning. Endelig bygg kan avvike fra dette.  
Os skole og idrettshall (Illustrasjon White arkitetekter for Halden kommune).JPG

​Fakta: 
​Kontaktinformasjon:
​Byggherre:                       Halden kommune
Gun Kleve, prosjektleder områdeløft nord
Epost: gun.kleve@halden.kommune.no
Telefon: 93243233
​Totalentreprenør:            IKKE AVKLART
IKKE AVKLART
Epost:
Telefon:
​Arkitekt:                           White arkitekter og                                                                      Dronninga Landskap
​Kostnadsramme:            IKKE AVKLART


Oppstart/ferdigstillelse:  Planlagt oppstart august 2019
                                       Planlagt ferdigstillelse august 2022
                                       (Fremdriftsplan er ikke endelig. ) 


 
 Opprettet: 28.02.2019 15:07

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar