Tittel: Ny skole og idrettsanlegg på Os
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/prosjekter/skole og idrettshall/Sider/side.aspx
Ny skole og idrettsanlegg på Os

Ny skole og idrettsanlegg på Os

Henrik Meyer Endret:07.09.2020 15:01

Os skole med skulptur - utsnitt (Foto Henrik D. Meyer, Halden kommune).jpg

Os skole skal gjøres om til en moderne og universelt utformet skole for 1. – 7. trinn. Det betyr at det gamle skolebygget skal tas vare på, men bygningen skal totalrenoveres. I tillegg skal skolen bygges ut for å få nødvendig plass. På Os-tomten skal det også bygges en idrettshall med plass nok til eliteseriehåndball og en basishall for turn. 


Ny skole og idrettsarena på Os er en del av Halden kommunes områdeløft nord.

Hovedlinjer fremover

  • Det er et hovedmål at idrettsarenaen skal bli ferdig først. Den skal stå klar til høsten 2022. Dette er viktig for å ivareta Halden kommunes avtale med Viken fylkeskommune om at også Halden videregående skole skal leie idrettsarenaen. Byggestart for arenaen er foreløpig beregnet til sommeren 2021.

  • Det er foreløpig ikke mulig å fastsette en dato for skoleutbyggingen. Avtale med entreprenør må på plass før man kan ha et klart mål for dette. Det er likevel gjort et foreløpig estimat om at Os skole kan stå ferdig høsten 2023 hvis byggingen av skolen starter i 2. kvartal 2021. 

  • For å få plass til de nye byggene og nødvendige uteområder må SFO-bygget på Os, den gamle gymsalen og Halden bad rives. I tillegg må Os-bekken, som i dag går i en kulvert under skoleområdet, flyttes. Rivning av bygg og flytting av Os-bekken må skje i løpet av første halvår 2021 for at byggingen av idrettshallen skal kunne starte for fullt fra sommeren 2021. 

  • For å gjennomføre et så stort byggeprosjekt må det lages en detaljreguleringsplan. En slik plan skal vise i detalj hvordan hele området på Os skal utformes, blant annet med tanke på trafikk, uteområder og universell utforming. Det skal også gjøres vurderinger om aksen mellom Rødsberg og Os i tilfelle det blir aktuelt for ungdomsskoleelevene å bruke idrettshallen på Os. Slik bruk er ikke avklart. Dette planarbeidet vil det bli jobbet med gjennom 2020.

  • I 2020 vil det også jobbes med brukermedvirkning slik at de som skal bruke skolen og idrettsanlegget skal få være med å påvirke. 

  • Det vil også bli gjort nødvendige avtaler med entreprenør og prosjekteringsteam i 2020.

Tidslinje og viktige dokumenter

Prosessen med å realisere en ny skole på Os startet helt tilbake i 2014. Prosjektet har vært gjenstand for mye debatt og planene har blitt endret underveis. Vi har laget en tidslinje for å gi en oversikt over de viktigste hendelsene som har ført frem til at ny skole og idrettshall snart kan bygges. I tidslinjen kan du følge saksgangen helt fra 2014 til i dag og du finner lenker til en rekke historiske saksdokumenter. 

Tidslinjen er likevel ikke bare historie. Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere tidslinjen, slik at det er der du vil finne detaljert informasjon om den viktigste utviklingen også fremover i prosjektperioden:

Det er i de politiske saksdokumentene du finner grundig informasjon om komplekse saker som et stort byggeprosjekt. I tidslinjen har vi samlet det som er relevant for Os-prosjektet for å gjøre det enkelt for deg å finne frem i kommunens saksdokumenter. Vær oppmerksom på at saksframlegg er kommunedirektørens forslag, mens du må lese i saksprotokollen i etterkant av et politisk møte for å se et endelig politisk vedtak.  

Informasjon til foresatte ved Os

Driften av Os skole ble flyttet fra Os til gamle Folkvang skole fra skolestart høsten 2019. Os skole vil ha sin virksomhet på Folkvang til ny skole står klar på Os. 

Halden kommune har distribuert en rekke informasjonsbrev med praktisk informasjon til foresatte ved Os skole. Praktiske spørsmål som ikke er besvart i disse skrivene bør rettes til skolens ledelse.


​Fakta: 
​Kontaktinformasjon:
​Byggherre:                       Halden kommune
Åsmund Bråtekas, prosjektleder
Telefon: 93243168

​Entreprenør:                    IKKE AVKLART


​Arkitekt, landskapsarkitekt og prosjekteringsgruppe :                                                          Asplan Viak
​Kostnadsramme:            IKKE AVKLART


Fremdriftsplan:                IKKE AVKLART

(Fremdriftsplan presenteres etter at entreprenør er valgt. Tidsanslag i denne artikkelen må kun anses som foreløpige vurderinger.)



 


 
 


Opprettet: 28.02.2019 15:07
Du er her: Hjem > Teknisk > Prosjekter - bygg og anlegg > Ny skole og idrettshall på Os