Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Avløpstransport

  Endret:24.12.2015 05:56 Emneord (los) Avløpshåndtering
​Avløpsvannet fra eiendommene i Halden føres via de private stikkledningen ut på kommunens avløpsnett. Herfra ledes vannet videre i et omfattende avløpssystem på kryss og tvers av byen, før det renner videre til Remmen renseanlegg. I tillegg finnes ca. 450 innbyggere, som er koblet til Bakke, Brekke og Kornsjø
renseanlegg.
 
Eiendommens ledningsnett
Fra hvert gårds- og bruksnummer med bebyggelse, går det et privat stikkledningsnett ut til det kommunale avløpsnettet. Grunneier står ansvarlig for drifte og vedlikeholde eget ledningsnett. En dårlig stikkledning kan forårsake oversvømmelser på egen eller naboens eiendom eller forurense bekker og vassdrag. Overvann, (drens- og regnvann), skal enten håndteres lokalt eller ledes inn på overvannsnettet og ut til vassdrag/fjord.
 
Har du spørsmål om kart eller nødvendige tiltak på din eiendom, ta kontakt med vårt Service- og info. senteret.
 
Kommunens avløpssystem
Fra påkoblingspunktet til de private stikkledningene overtar kommunen ansvaret. Kommunen skal drifte, vedlikeholde og utvikle det kommunalt transportsystemet med ledninger, pumpestasjoner, overløp og øvrige innretninger, på en måte som er til minst mulig ulempe for abonnentene og til det beste for miljøet.
 
Rørinspeksjon
Alle vann- og avløpsledninger er utsatt for slitasje, og kan i enkelte tilfeller bli tilstoppet av avleiringer. Halden kommune inspiserer alder, tilstand og utstyr i offentlige avløpsledninger for å avdekke slike problemer i tide, slik at vedlikeholdsarbeid kan planlegges. 
Opprettet: 16.12.2010 09:29

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar