Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Fettholdig avløpsvann

  Endret:24.12.2015 06:01 Emneord (los) Avløpshåndtering
Utslipp av fett skaper problemer på både ledningsnett og renseanleggene. Fett forårsaker gjentetting av ledningene. Dette kan føre til kjelleroversvømmelser og forurensning av vassdrag og fjord. På renseanleggene skaper dette problemer i form av gjentetting i varmeveksler, pumper og rør. Dette bidrar til driftsforstyrrelser og økte vedlikeholdskostnader.
 
Halden kommune har vedtatt en lokal forskrift for fettholdig avløpsvann (Revidert forskrift fettholdig vann.pdfRevidert forskrift fettholdig vann.pdf) hvor det pålegges alle virksomheter med avløpsvann som inneholder fett eller olje av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse å ha fettavskiller.
 
Hvem trenger fettutskillere?
En bedrift som lager eller behandler næringsmidler, må ha installert fettutskiller. Eksempler på dette er:
  • Storkjøkken: Kafeer og konditorier, catering og ferdigmatprodusenter, gatekjøkken og kiosker, hamburgerbarer og kantiner.
  • Næringsmiddelindustri: Kjøttforedlingsbedrifter, hermetikkindustri, bakerier, meierier, friteringsindustri, røkeriker og matbutikker med steke- og grillavdeling.
 
Hvordan fungerer fettutskillere?
En fettutskiller fungerer etter prinsippet om at fett er lettere enn vann. I avskilleren flyter fett opp til overflaten og fjernes, mens vannet renner videre ut til avløpsnettet.
 
Fettutskilleren må holdes ved like:
  • Regelmessig tømming er av avgjørende betydning for fettutskillerens effekt.
  • Slam og fettrester må hyppig spyles bort for å unngå utvikling av bakterier som omdanner fettet til illeluktende, aggressive fettsyrer.
  • Det anbefales at bedriften inngår faste avtaler med tømmefirmaer
Opprettet: 16.12.2010 09:31

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar