Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Galvanoindustri

  Endret:24.12.2015 05:59
Bedrifter som driver med overflatebehandling av metaller har betydelige utslipp av tungmetaller til avløpet. Tungmetaller skader miljøet og bidrar til å forringe kvaliteten på slammet som produseres ved renseanleggene.
 
Derfor må avløpsvannet renses slik at metallinnholdet i avløpsvannet holdes på et nivå som ikke medfører fare for miljøet. Organiske løsemidler som brukes til avfetting må også håndteres på en forsvarlig måte.
 
Slik kan du bidra:
  • Unngå bruk av klorerte organiske løsemidler. Hvis slike brukes skal utslipp av disse overholde krav satt av miljømyndighetene.
  • Prosessbad må plasseres og sikres på en slik måte at søl og lekkasjer ikke kan føres til avløp.
  • Rensing av prosessbad skal foregå trinnvis og rense- og skyllevannet skal ikke ubehandlet til avløp. Rense- og skyllevann felles kjemisk slik at tungmetallrester fra badene fjernes. Etterbehandling med for eksempel ionebyttere, elektrolyse, aktivt kull el kan være nødvendig for å sikre at vannet har god nok utslippskvalitet.
  • Kjemikalier som lagres innendørs oppbevares og håndteres slik at søl eller lekkasjer ikke føres til avløp.
  • Kjemikalier som lagres utendørs oppbevares og håndteres slik at søl eller lekkasjer ikke føres til kommunens avløps- og/eller overvannsnett og vassdrag.
Opprettet: 17.11.2010 15:10

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar