Tittel: Grafisk virksomhet
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/vannavlop/Avløp/Sider/Grafisk-virksomhet.aspx
Grafisk virksomhet

Grafisk virksomhet

  Endret:24.12.2015 06:02
Kjemikalier som brukes i grafiske virksomheter, inneholder sølv og andre tungmetaller men også organiske løsemidler og andre organiske forbindelser. Disse forbindelsene har giftige egenskaper.
 
Derfor er det viktig at du håndterer kjemikaliene, kjemikalierester, vaskevann og annet som har kommet i kontakt med kjemikaliene, på en forsvarlig måte. Slik sikrer vi oss at de giftige stoffene ikke spres via søppel og avløpsvann.
 
Grafiske virksomheter omfatter alle som bruker kjemikalier til fremkalling. For eksempel
 • sykehus,
 • tannleger,
 • røntgenklinikker,
 • trykkerier,
 • fotolaboratorier,
 • hobbyfotografer osv.
 
Slik kan du bidra:
 • Så lang det er mulig bør du bruke fremkallingsvæsker som ikke inneholder miljøskadelige forbindelser.
 • Du bør også unngå å bruke kromholdige rengjøringsmidler.Samle opp fremkallingsvæsker og løsningsmidler. Gjør det samme med vaske- og skyllevann som inneholder rester av disse midlene.
 • Samle opp fukt og kjølevann.
 • Unngå utslipp av det giftige tungmetallet Cyanid og den organiske forbindelsen EDTA (Etylendiamintetraacetat) fra blekebad.
 • Oppsamlet avfall leveres som farlig avfall til en miljøstasjon. (Alternativt kan fukt og kjølevann renses med aktivt kull, og blekebadvæske kan renses med separate ionebyttere).
Opprettet: 17.11.2010 15:09
Du er her: Hjem > Teknisk > Vann og avløp > Avløp > Grafisk virksomhet