Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Industripåslipp

  Endret:15.10.2018 09:00 Emneord (los) Avløpshåndtering
Halden kommune ønsker at renset avløpsvann trygt kan slippes ut i Iddefjorden. For at dette skal kunne skje, må kommunen overholde en rekke krav, både til avløpsvannet og slammet. Derfor er det viktig at utslipp fra byens virksomheter til kommunens avløpsnett, reguleres og kontrolleres.
 
Krav og retningslinjer - Industripåslipp
Halden kommune - Teknisk forvaltning er forurensningsmyndighet etter Forurensningsforskriften § 15 A-4. Det betyr at Halden kommune kan stille strengere krav til påslipp til offentlig avløpsnett enn de krav som er fastsatt i utslippstillatelse gitt av statlig forurensingsmyndighet.
 
Noen av forutsetningene for å få slippe prosessavløpsvann til avløpsnettet og videre til de kommunale renseanleggene er:
  • Prosessavløpsvannet skal ikke medføre fare for helse, miljø og sikkerhet for ansatte som har sin arbeidsplass på avløpsnett og renseanlegg.
  • Prosessavløpsvannet skal være behandlingsbart i anlegget. Det vil si at forbindelsene i avløpsvannet ikke er miljøfarlige.
Miljøfarligheten avgjøres ved å se på forbindelsens nedbrytbarhet, giftighet og bioakkumulerbarhet. Prosessavløpsvannet skal heller ikke være nitrifikasjonshemmende, det vil si at nitrogenfjerningen i renseanlegget påvirkes negativt.
  • Komponenter i prosessavløpsvannet skal ikke ligge på et slikt nivå at det kan forårsake skader på kommunens ledningsnett.

Bransjeinformasjon

Som ansatt i en virksomhet er det mye du kan gjøre for å bidra til et renere miljø. Finn din virksomhet og se hvordan dere kan bidra!   
Opprettet: 16.12.2010 09:30

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar