Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Krav og retningslinjer - Industripåslipp

  Endret:24.12.2015 06:05
Halden kommune - Kommunalteknikk er forurensningsmyndighet etter § 15 A-4 i Forurensningsforskriften. Det betyr at Halden kommune kan stille strengere krav til påslipp til offentlig avløpsnett enn de krav som er fastsatt i utslippstillatelse gitt av statlig forurensingsmyndighet.
 
Noen av forutsetningene for å få slippe prosessavløpsvann til avløpsnettet og videre til de kommunale renseanleggene er:
• Prosessavløpsvannet skal ikke medføre fare for helse, miljø og sikkerhet for ansatte som har sin arbeidsplass på avløpsnett og renseanlegg.
• Prosessavløpsvannet skal være behandlingsbart i anlegget. Det vil si at forbindelsene i avløpsvannet ikke er miljøfarlige.
Miljøfarligheten avgjøres ved å se på forbindelsens nedbrytbarhet, giftighet og bioakkumulerbarhet. Prosessavløpsvannet skal heller ikke være nitrifikasjonshemmende, det vil si at nitrogenfjerningen i renseanlegget påvirkes negativt.
• Komponenter i prosessavløpsvannet skal ikke ligge på et slikt nivå at det kan forårsake skader på kommunens ledningsnett.
Opprettet: 17.11.2010 15:05

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar