Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Matavfallskverner

  Endret:22.09.2017 10:04 Emneord (los) Avløpshåndtering

Kommunen tillater ikke montering av kjøkkenavfallskvern!

Bruk av kjøkkenavfallskverner er et aktuelt tema. Prisene er på vei nedover, og stadig flere bedrifter reklamerer for salg av kjøkkenavfallskverner. Vi har vurdert at ulempene er store og tillater ikke slik bruk av i Halden kommune.
 

Hvorfor tillater vi ikke slik bruk?

I henhold til kommunens Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, pkt 3.12.2 i de administrative bestemmelsene, tillates ikke installering av kjøkkenavfallskverner. Tilførsel av organisk materiale via kjøkkenavfallskvern gir mange uheldige konsekvenser for kommunen som ledningseier:
 • Sedimentering
 • Topografien i Halden fører til at vi har et betydelig antall avløpspumpestasjoner for å transportere avløpet til rensing på Remmen. Mange ledningsstrekk ligger med dårlig fall, og er avhengig av jevnlig spyling for å unngå sedimentering/tilstopping. Kjøkkenavfallskverner fører til økt mengde organisk materiale i avløpsvannet, noe som vil øke sedimentering i ledninger med dårlig selvrensing og lite fall. Dette øker faren for kjelleroversvømmelser og lignende.
 • H2S
 • I ledninger med lite fall vil nedbrytningen av organisk materiale forårsake dannelse av H2S-gass. Gassen er giftig og skaper problemer i forbindelse med drift og vedlikehold av pumpestasjoner og avløpskummer. Gassen har en karakteristisk lukt av råtne egg, og vil skape ulemper for abonnenter.
 • Nedbrytning av ledningsnett
 • H2S-gass er svært aggressivt overfor betong, og vil øke forvitringen av ledningsnettet. Særlig er dette et problem i gamle betongledninger med liten korrosjonsbeskyttelse.
 • Overløp
 • I regnværsperioder eller ved pumpestopp vil deler av avløpet gå i overløp. Økt konsentrasjon av organisk materiale i avløpsvannet vil gi økt forurensning av resipienter (elv, bekk, sjø) når avløpsvannet går i overløp.
 • Renseanlegg
 • Bruk av kjøkkenavfallskvern øker forurensingstilførselen til renseanlegget. Renseanlegget på Remmen er ikke bygget for å kunne ta imot dette. Renseprosessen baserer seg på kjemisk rensing. På grunn av krav til rensing står kommunen i fare for å stå foran store kostnader for å tilfredsstille utslippskravene.
 • Rotter
 • Tilførsel av organisk materiale i avløpsvannet vil trolig gi økt næringsgrunnlag for rotter og skape ulemper for abonnenter.
 
Opprettet: 17.11.2010 15:16

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar