Tittel: Overløp/kloakk
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/vannavlop/Avløp/Sider/Overløpkloakk.aspx
Overløp/kloakk

Overløp/kloakk

  Endret:24.12.2015 06:13 Emneord (los) Avløpshåndtering
Overløp
Overløpenes funksjon er å regulere mengden av avløpsvann som skal til renseanlegget. Overløpene er innstilt slik at hvis beregnet mengde overskrides, føres noe av avløpsvannet til resipient uten rensing. Avløpsvannete r da sterk fortynnet og forurensing således liten.
 
Kloakk opp av kum
Ved store nedbørsmengder kan det forekomme at vann fosser opp fra kummer i gatene. Kapasiteten på ledningsnettet er da ikke stort nok til å ta imot vannmengdene som har oppstått.
 
Årsaken kan også være en driftsfeil på ledningsnettet ved for eksempel at det har oppstått et brudd på en vannledning. Halden kommune ønsker rask beskjed og vil rykke ut for å løse problemet.
Kloakkutavkum.jpg

Vakttelefon:
• I kontortiden, tlf. 69 17 45 00 (Service- og info. senteret)
• Etter kontortid og i helger, tlf. 69 17 45 00 / 93 24 40 44 (Vakttelefon)
Opprettet: 16.12.2010 09:30
Du er her: Hjem > Teknisk > Vann og avløp > Avløp > Overløp/kloakk