Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Oversvømmelse

  Endret:24.12.2015 06:13 Emneord (los) Avløpshåndtering
Vann og avløp har et ansvarsområde som innebærer at virksomheten i en rekke forskjellige sammenhenger kan komme til å pådra seg erstatningsansvar overfor omkringliggende grunneiere. Skader på naboeiendommer kan oppstå som følge av ekstremt store nedbørsmengder, brudd på våre hovedvannledninger, kloakkstopper på avløpsledninger eller som følge av vår grave- og sprengingsvirksomhet i forbindelse med legging av nye vann- og avløpsledninger og bygging av nyanlegg.​
Bilde som viser eksempel på oversvømmelse 
Som utgangspunkt har Halden kommune erstatningsansvar for disse skader etter alminnelige erstatningsrettslige regler. Med alminnelige erstatningsrettslige regler siktes det til de regler som omhandler erstatningsansvar i lovverket. Les mer her.
 
Generelt anbefaler vi at man gjør henvendelsen via det aktuelle forsikringsselskapet. Disse vil da håndtere saken overfor Halden kommune. Teknisk forvaltning vurderer de regresskrav som innkommer og virksomhetens eventuelle erstatningsansvar.
 
Dersom årsak til skaden skyldes privat vann- og/eller avløpsledning står abonnenten selv ansvarlig for skaden.
 
Linker:
Opprettet: 16.12.2010 09:30

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar