Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Påslipp og installasjoner

  Endret:24.12.2015 06:14 Emneord (los) Avløpshåndtering
Alle påslipp og private installasjoner tilknyttet det kommunale avløpsnettet vil påvirke avløpshåndteringen i kvalitet og/eller mengde.
 
Halden kommune gir en forhåndsuttalelse ved
  • nyetableringer og bruksendring der det skal føres fettholdig eller oljeholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett
  • før igangsettingstillatelse anbefales av Planavdelingen

Hvorfor regulerer kommunen påslipp til kommunalt nett?

  • For å hindre at uønskede stoffer forringer slamkvaliteten.
  • For å hindre tilførsler av stoffer som kan forstyrre renseprosessene.
  • For å hindre tilførsler av stoffer som kan skade avløpsanleggene (ledningsnett, pumpestasjoner m.m.).
  • For å hindre at utslipp av helseskadelige stoffer ødelegger arbeidsmiljøet for ansatte som arbeider på avløpsanleggene 
Opprettet: 16.12.2010 09:30

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar