Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vann og avløp

Karine Engebretsen Endret:04.12.2019 13:49 Emneord (los) Vann og avløp
Vann (Foto Pixabay-flyupmike).jpg 
Du er i kontakt med våre tjenester mange ganger hver dag - enten du drikker vann, bruker toalettet eller tar en dusj. 
 
 • Vi leverer ditt viktigste næringsmiddel - godt drikkevann.
 • Vi samler opp og transporterer avløpsvann til renseanlegg.
 • Vi bygger ut, drifter og vedlikeholder kommunens vann- og avløpsnett.
 • Vi administrerer og ajourfører ledningskartverket for vann- og avløpsnettet.
 • Vi administrerer innkreving av vann- og avløpsgebyrene.
 • Vi følger opp vannkvaliteten på drikkevannet samt fra avløpsutslipp og i vassdragene.  
 • Vi følger opp private vann- og avløpsinstallasjoner, industriutslipp, olje og fettavskillere.
Vårt mål: 
 • Trygg vannforsyning og rent vann til alle formål.
Halden kommune er ansvarlig for å vedlikeholde og bygge ut kommunens ledningsnett som består av:
 • ca. 300 km vannledninger
 • ca. 300 km avløpsledninger
 • ca. 120 km overvannsledninger
 • 66 pumpestasjoner
 • 26 overløp
 • 7 trykkøkningsstasjoner
 • 5 høydebasseng
 • 5500 kummer 

Hvor får jeg svar?

Menyen til venstre er veien videre til mer informasjon om Halden kommunes arbeid og retningslinjer med vann og avløp. I menyen til høyre finner du kontaktinformasjon til de avdelingene som jobber med dette. Der finner du også relevante skjemaer og informasjon fra andre aktører.

Hvem har ansvaret?

Arbeidet med vann og avløp er organisert i to avdelinger. Renseanlegg og vannbehandling ledes av Rune Løkkeberg. Roy Prang leder drift ledningsnett som er del av avdeling plan/prosjekt/produksjon. Begge disse avdelingene er igjen del av enhet kommunalteknikk.
​​
Opprettet: 13.04.2011 11:28

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar