Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Septik

Lisa Gustavsen Endret:22.09.2017 13:05 Emneord (los) Vann og avløp

Private septiktanker kan finnes på huseiendommer bygd frem til ca 1985. Kravet om private septiktanker kom rundt 1950 da det ble vanlig med toalett i bolighus. 

 

Septiktanken dekket på den tiden et behov, da avløpsnettet gikk direkte ut til bekker og elver. Nå ledes tilnærmet alt avløp til renseanlegget på Remmen, septiktankene er derfor blitt overflødige. Alle private septiktanker som er tilkoplet kommunens avløpsnett skal som hovedregel utkoples. Dette etter krav fra fylkesmannen med bakgrunn i forurensningsloven. En påkoblet septiktank krever tømming og det kan oppstå luktulemper. Mange septiktanker er også gamle og dårlige, noe som kan medføre miljøskadelige lekkasjer. Det kan søkes Halden kommune om dispensasjon fra kravet.
 
Septiktanker som ikke er tilkoplet det offentlige ledningsnettet inngår i kommunens septiktømmeordning. Halden kommune - Renovasjon er ansvarlig virksomhet ved tømming av septiktanker som ikke er tilkoblet offentlig ledningsnett. 
 
For slamtømming, tømming av septiktank og annet kontakt sentralbordet om hvem som har anbudet, 69174500
 
Hvis du er usikker på om du har en septiktank på eiendommen din, sjekk om du har et kumlokk på eiendommen som du ikke vet hva det er. Halden kommune - Teknisk forvaltning er ansvarlig virksomhet ved utkobling av septiktanker, og kan eventuelt hjelpe deg å finne ut om du har en septiktank som skal utkobles.

Utkopling av septiktank bekostes av huseier og skal utføres av en godkjent rørlegger/entreprenør. Ved behov for informasjon og hjelp, kontakt Halden kommune gjennom Service- og info.senteret 69 17 45 00 i kommunen.
 
Utførende rørlegger/entreprenør sender søknad om utkobling til Plan & bygg på gjeldende søknadsskjema.
 
Saksbehandlingstid: Innen tre uker, eller varsling om lengre saksbehandlingstid ved midlertidig svarbrev. Utførende rørlegger leverer ferdigmelding til plan & bygg etter utkobling av septiktanken.
 
Sist oppdatert: 19.06.2012 11:25:31
Opprettet: 19.06.2012 12:45

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar