Tittel: Vannets vei
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/vannavlop/Sider/Vannets-vei.aspx
Vannets vei

Vannets vei

  Endret:23.01.2017 13:01
Råvannet hentes i Femsjøen. Herfra pumpes vannet til Lille Erte, som fungerer som råvannsbasseng og rommer 100 dagers reserve av råvann. Lille Erte ligger litt høyere enn behandlingsanlegget, slik at vannet kan føres inn i anlegget uten pumping. Lille Erte er belagt med restriksjoner i forhold til boliger, ferdsel og landbruk. Det er forbudt å bade og fiske i Lille Erte.
 
Inne i anlegget passerer vannet forskjellige filtre som fjerner alle urenhetene som naturlig finnes i råvannet. Det rensede vannet pumpes opp i et høydebasseng som ligger 183 meter over havet, for deretter å bli sendt ut på ledningsnettet som forsyner hele byen og distriktet med rent vann.
 
Vannbehandlingsanlegget til Lille Erte produserer rundt 15 000 m3 vann /døgn og 6 millioner m3 vann hvert år. Det er til enhver tid ett døgns reserve av ferdigprodusert drikkevann på vannverket. Bassenget er på 5 000 m3, ca. 3 timers forbruk. I tillegg til Lille Erte har vi 2 andre kommunale vannverk (Kornsjø og Prestebakke) og 2 private vannverk (Østerbo og Bakke).
 
Vannet transporteres til og fra brukerne gjennom kommunens ledningsnett. Områdene i byen som ligger høyest blir forsynt med vann ved hjelp av trykkforsterkere. Områder som ligger lavt forsynes ved hjelp av det naturlige fallet i ledningsnettet.
 
Avløpsvannet blir borttransportert gjennom ledningsnett og pumpestasjoner.
99 % av avløpsvannet renses ved Remmen renseanlegg, mens resten blir renset i renseanleggene ved Bakke, Brekke og Kornsjø.

Anlegget på Remmen er av typen primærrenseanlegget og består av et kjemisk trinn. Det rensede avløpsvannet ledes ut til Iddefjorden. Avløpsrenseanleggene på Kornsjø, Bakke og Brekke har biologiske trinn i tillegg til mekaniske – kjemiske. I tillegg blir vannet på Kornsjø hygienisert ved at vi tilsetter Klor, ca 3g/m3.
 
Slammet som skilles ut under renseprosessen fortykkes og transporteres til ekstern gjenvinning, der det videreforedles.

 
Opprettet: 18.11.2010 14:34
Du er her: Hjem > Teknisk > Vann og avløp > Vannets vei