Tittel: Beredskap
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/vannavlop/VA_Beredskap/Sider/side.aspx
Beredskap

Beredskap

  Endret:05.04.2017 10:19 Emneord (los) Vann og avløp

Halden kommune har vaktordning hele døgnet for å ta seg av hendelser på vann- og avløpsnettet. Det kan være vannlekkasjer, vesentlige endringer i vanntrykket, kloakktilstopping og oversvømmelser.

Vakttelefon:

  • I kontortiden, tlf. 69 17 45 00 (Service- og info.senteret)
  • Etter kontortid og i helger, tlf. 932 44 007 (rørleggervakt) / 93 24 40 44 (Overordnet Vakttelefon)
Akutte hendelser:
 
  • Vannet blir borte
  • Tette rister og sandfang?
  • Kummen som slår?
  • Større kjelleroversvømmelser?
  • Vannlekkasjer?
  • Utslipp vassdrag?
Blå pumpebil 
 
Opprettet: 19.11.2010 13:02
Du er her: Hjem > Teknisk > Vann og avløp > VA Beredskap