Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kart, tegninger, arkiv

  Endret:22.09.2017 10:03 Emneord (los) Avløpshåndtering, Vannforsyning
Halden kommune er ansvarlig for å forvalte, drifte, vedlikeholde, rehabilitere og bygge ut det kommunale ledningsnettet. Det innbefatter også å holde ledningskartverket som viser ledningstraseer, kummer og installasjoner oppdatert.
 
I ledningskartverket registreres og oppdateres type ledning, material, dimensjon, utstyr i kummer og alle driftshendelser som vannlekkasjer, tilstoppinger etc.
 
Teknisk forvaltning kan levere kart på papir eller på forskjellige digitale formater og medier. Målgruppen er byens innbyggere, konsulenter, utbyggere, rørleggere etc.
 
Kartene er sammensatte kartdata over det kommunale vann- og avløpsnettet. Kartpresentasjoner kan utformes etter behov.
 
Teknisk forvaltning oppbevarer tegninger over kommunale prosjekterte anlegg. Vi har også noe oversikt over private vann- og avløpsforhold i vårt arkiv. Dette er dokumenter som baserer seg på opplysninger fra blant annet byggherrer, eiere og rørleggere.
 
Kart og tegninger kan bestilles ved behov, kontakt sentralbordet på telefon 69 17 45 00.
Opprettet: 18.11.2010 13:31

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar