Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Påslippstillatelse

  Endret:24.12.2015 08:00 Emneord (los) Avløpshåndtering
Virksomheter med et avløpsvann som avviker fra husholdningsavløp vil bli belagt med påslippstillatelse.
 
En påslippstillatelse tilpasses den enkelte virksomhet og stiller krav til avløpets sammensetning, prøvetakning, renseanordninger og rapportering.
 
Påslippstillatelsene er regulert gjennom forurensningsforskriften kapittel 15A.
 
Nye virksomheter og virksomheter som legger om produksjonen må søke om påslippstillatelse samtidig som det søkes om byggetillatelse/bruksendring. En søknad til Plan & Bygg og VA forhindrer at kommunen stiller krav til påslipp og renseordninger i etterkant av at virksomheten er etablert. I de fleste tilfeller er dette kostnadsbesparende for virksomheten.
 
Opprettet: 18.11.2010 13:41

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar