Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Privat vannlekkasje

  Endret:29.03.2017 14:19 Emneord (los) Vann og avløp
Halden kommune foretar systematiske søk etter lekkasjer på vannledningsnettet. I forbindelse med dette arbeidet oppdager vårt mannskap lekkasjer også på private stikkledninger. Abonnenten blir gjort oppmerksom på forholdet og blir pålagt å utbedre dette innen 4 uker. Stikkledning er definert som privat fra avgrening på hovedledning og inn til boligen, dvs. at du eier vann- og avløpsledninger fra boligen og helt ut til kommunal ledning selv om disse ligger utenfor din private tomt.

Husstander med lekkasje på stikkledningen kan i noen tilfeller merke ett eller flere av følgende punkter:
  • sus i rørene
  • dårlig vanntrykk
  • fuktig grunn over vannledningen
Dersom det er lekkasje på privat stikkledning bør ikke husstanden ha dårlig vanntrykk. Når trykk og mengde på hovedvannledningsnettet er bra, kan det fortsatt være godt vanntrykk i boligen, selv om det er lekkasje på stikkledningen.
 
Lekkasjestedet kan ofte lyttes opp via marklytting, men en er ikke garantert resultat. Beliggenhet på stikkledning kan som oftest bestemmes (peiling av ledningen), dersom ledningen er av jern. Plastledning kan ikke lyttes opp. Delvis nedgravd stoppekran kan enkelte ganger lokaliseres vha. metallsøker. Kontakt din lokale rørlegger for hjelp. Tegninger over stikkledninger finnes på de fleste husstander i kommunen. Disse er arkivert i byggesaksmapper. Der er ofte trasé og stoppekran inntegnet på kart.
 
Dersom du har mistanke om vannlekkasje på egen eller andres tomt må du ta kontakt med kommunen via Service- og info.senteret, 69 17 45 00. 
Opprettet: 18.11.2010 13:57

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar