Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Skadeerstatning

  Endret:29.03.2017 14:46 Emneord (los) Vann og avløp
Halden kommune har forvaltningsansvaret for 300 km med vannledninger og 422 km med ledninger for avløpsvann, til sammen 7220 km. På dette ledningsnettet oppstår det av og til lekkasjer, kapasitetsproblemer og driftsforstyrrelser som kan resultere i skader på annen persons eiendom og eiendeler.
 
Halden kommune kan bli erstatningsansvarlig for skader etter de alminnelige erstatningsrettslige regler.
 
Vilkår for at erstatningsansvar skal inntre er:
  • Skaden må ha påført de(n) skadelidte et økonomisk tap.
  • Det må være årsakssammenheng mellom skaden og skadens årsak, eller den skadevoldende handling /unnlatelse.
  • Det må foreligge et ansvarsgrunnlag.
  • Skaden må være påregnelig.
Når skade inntreffer:
I de fleste skadetilfellene vil skadelidte ha en forsikring som dekker denne type skader. Halden kommune anbefaler at den skadelidte henvender seg til sitt forsikringsselskap.
 
Dersom du som skadelidt ikke har en slik forsikring eller du ønsker mer informasjon, kan du spørre etter erstatningsansvarlig saksbehandlere hos Service- og info. senteret. 
 
Mer informasjon om kjelleroversvømmelser finner du her.
Opprettet: 18.11.2010 14:13

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar