Tittel: Utslippstillatelse - hytter
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/vannavlop/VA_Oftestiltespørsmål/Sider/Utslippstillatelse---hytter.aspx
Utslippstillatelse - hytter

Utslippstillatelse - hytter

  Endret:29.03.2017 14:40 Emneord (los) Vann og avløp
Dersom det er innlagt vann i hytta kreves det godkjent renseløsning av avløpsvann som ledes ut via rør. Innlagt vann gjelder alt vann som ledes inn i hytta gjennom rør; helårsvann eller sommervann, fra kommunalt ledningsnett, via privat sommervannledning, brønn eller via cisterne.
 
Hytteeiere som ønsker å ha innlagt vann må først søke om utslippstillatelse for et privat avløpsanlegg. Utslippstillatelser gis med hjemmel i forurensningsforskriften, kapittel 12 og 13. Avdeling Natur og Miljø er kommunens forurensningsmyndighet. 
Opprettet: 18.11.2010 14:08
Du er her: Hjem > Teknisk > Vann og avløp > VA Ofte stilte spørsmål > Utslippstillatelse - hytter