Tittel: Vannmåler
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/vannavlop/VA_Oftestiltespørsmål/Sider/Vannmåler.aspx
Vannmåler

Vannmåler

Karine Engebretsen Endret:21.11.2018 09:42 Emneord (los) Vann og avløp

vannmåleren.jpgRegistrer din vannmålerstand


1. Gå inn på linken for vannmåleravlesning på våre hjemmesider
2. Tast avtaleID
3. Tast målepunktID og følg veiledningen

Avlesningskortene er også påtrykt en QR-kode som kunden kan skanne med mobiltelefonen for å komme direkte til avlesningen.

Lenken hvor du kan registrere måleravlesningen åpner i november hvert år: Vannmåleravlesning

For å få beregnet årsgebyr for vann og avløp ber
vi om at du rapporterer ny målerstand innen 12. desember 2018.


----------------------------------------------------------------------------------------------------


I Halden kommune er det valgfritt å installere vannmåler i boliger

Ved gebyrberegning ut i fra vannmåler vil det aktuelle vannforbruket avgjøre den variable delen av vann- og avløpsgebyret. I tilfeller der boligen ikke har installert vannmåler vil vannmengden stipuleres ut i fra boligens areal.

 

Alle hytter/fritidsboliger skal ha vannmåler!

 
Installasjon av vannmåler skal kun utføres av godkjent rørlegger. Anskaffelse og vedlikehold av vannmåler bekostes av abonnenten. Generelt vil det lønne seg å installere vannmåler i store hus med få personer.
 
Vannmåleravlesning skjer i november\desember. Da kan du registrere vannmåleravlesning her. Hvis vi ikke mottar en målerstand blir forbruket stipulert.

Anskaffelse og vedlikehold av vannmåler bekostes av abonnenten. Gjeldende bestemmelser for bruk av vannmåler finnes i Halden kommunes takster for kommunale gebyr. Denne forskriften er hjemlet i den nasjonale forskriften for vann- og kloakkgebyrer.
 
Dersom du ønsker å installere vannmåler tar du kontakt med en godkjent rørlegger. Kunden går over fra arealberegning til vannforbruk basert på målt mengde fra den datoen vannmåleren blir montert. Datoen fremkommer av ferdigmelding innsendt av rørlegger til Halden kommune.
 
Dersom en abonnent ønsker å fjerne en vannmåler i en boligeiendom, må abonnenten sende skriftlig henvendelse om dette til Halden kommune. 

Halden kommune skal informeres dersom en vannmåler er ute av drift.

 
Opprettet: 18.11.2010 13:42
Du er her: Hjem > Teknisk > Vann og avløp > VA Ofte stilte spørsmål > Vannmåler