Tittel: Vilkår for abonnement
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/vannavlop/VA_Oftestiltespørsmål/Sider/Vilkår-for-abonnement.aspx
Vilkår for abonnement

Vilkår for abonnement

  Endret:29.03.2017 14:39 Emneord (los) Vann og avløp
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er utarbeidet for å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen/vann- og avløpsvirksomheten og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg. Reglementet skal sikre at sanitæranlegg blir utført på en betryggende måte med hensyn til ansvarsomfang, funksjonssikkerhet og anleggs- og utstyrskvalitet.
 
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av to deler:
1) Administrative bestemmelser
2) Tekniske bestemmelser
Administrative bestemmelser tar for seg de forvaltningsmessige forhold når det gjelder tjenestekjøp/-yting og er utformet slik at de normale behov for kommunen og den enkelte abonnent er dekket.
 
Tekniske bestemmelser fastlegger krav til teknisk utførelse av sanitæranlegg. Bestemmelsene ivaretar kravene i plan- og bygningslovens § 106 når det gjelder bygningstekniske installasjoner samt funksjonskrav mv. som framgår av 9-5 Sanitæranlegg i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven.
 
Reglement for sanitæranlegg kan kommunen fastsette i egenskap som eier av vann- og avløpsanleggene.
 
Om en abonnent ønsker svar på spesielle spørsmå kan Standard abonnementsvilkår for vann og avløp  bestilles hos Kommuneforlaget
Opprettet: 18.11.2010 10:55
Du er her: Hjem > Teknisk > Vann og avløp > VA Ofte stilte spørsmål > Vilkår for abonnement