Tittel: Visste du at ...?
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/vannavlop/VA_Vissteduat/Sider/side.aspx
Visste du at ...?

Visste du at ...?

  Endret:29.03.2017 15:01 Emneord (los) Vann og avløp
 • vi leverer vann og transporterer bort avløp for rundt 11.000 husstander?
 • det strømmer 6 millioner kubikkmeter vann gjennom våre ledninger i året?
 • dette tilsvarer 6 000 000 000 liter vann?
 • vannet som lekker ut av et hull på størrelse med en blyant koster kommunen 20.000,- årlig?
 • vannet som lekker ut av et hull på størrelse med en tikrone koster kommunen 160.000,- i året?
 • lekkasje av drikkevann i Norge koster kommunene minst 500 millioner årlig?
 • det kommunale vannledningsnettet er 300 km langt og at avløpsnettet er 422 km langt?
 • hvis vi hadde lagt kommunens vann og avløpsledninger etter hverandre ville de rekke nesten helt til Namsos!?
 • det private stikkledningsnettet er omtrent like langt?
 • vann- og avløpsledningene i Norge er til sammen ca 86 000 km lange, mer enn to ganger rundt jorda!?
 • Kommunale vannverk leverer rundt 700 millioner liter vann i året til nordmenn?
 • før nye kommunale vannledninger kan tas i bruk skal de spyles, trykk-testes og klores?
 • for å transportere alt avløpsvannet til renseanlegget på Remmen har vi 66 avløpspumpestasjoner?
 • vi sjekker tilstanden inni avløpsledninger med fjernstyrt TV-kamera på en liten traktor?
høst2015_edited-1.jpg
Opprettet: 19.11.2010 13:07
Du er her: Hjem > Teknisk > Vann og avløp > VA Visste du at ...?