Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Drikkevann

  Endret:21.04.2016 15:54 Emneord (los) Vannforsyning
Sist oppdatert: 15.12.2010 15:28:00
Vann er vårt viktigste næringsmiddel. Hver dag kan vi nyte drikkevann som er helsemessig betryggende og som smaker friskt og godt. En person forbruker om lag 200 liter vann per døgn til drikke, dusj, wc, vask og andre gjøremål.  
 
Drikkevannsforskriften
Den 01.01.02 trådde den nye drikkevannsforskriften i kraft. Forskriften tilfredsstiller EU-direktivet om drikkevann, som krever minst to hygieniske barrierer for alle vannverk. Formålet med forskriften er å sikre forsyning av vann i tilfredsstillende mengde og kvalitet til drikke, andre næringsmiddelformål og hygienisk bruk. 
 
Ansvarsfordeling
Halden kommune har ansvaret for å produsere og levere nok vann og godt vann med en tilfredsstillende regularitet til brukerne. Godkjenningsansvaret for drikkevannet er lagt til det statlige Mattilsynet.  
 
Et glass med vann 
 
Hvor bra er drikkevannet i Halden?
Hver dag kan vi nyte drikkevann som er helsemessig betryggende og smaker frisk og godt. Samtidig er det naturlig at vi spør om kvaliteten på drikkevannet, det er jo vårt viktigste næringsmiddel.
  
Drikk vann fra springen
Halden kommune leverer sunt og godt drikkevann av god kvalitet for cirka ett øre literen. Og du henter det rett fra springen. Ingen annen vann- og brusprodusent kan konkurrere med det. Det er sunt å drikke vann, men det er både dyrt og lite miljøvennlig å kjøpe flaskevann. Det fører til produksjon av flere flasker, og tenk på alt drivstoffet som må til for å distribuere flaskene ut i butikkene. 
 
Hvordan kontrollerer kommunen drikkevannskvaliteten?
Rent og godt drikkevann er ingen selvfølge. Det er fastsatt kvalitetskrav i drikkevannsforskriften som til enhver tid skal være tilfredsstilt. Derfor overvåker vi vannet nøye, både vannet inn på vannbehandlingsanlegget og vannet ut. For å kontrollere at det ikke er sykdomsfremkallende bakterier i vannet tas det daglig prøver på koliforme og termotolerante koliforme bakterier på vann inn på anlegget og på vannet ut fra anlegget. 
  • koliforme bakterier: trives best ved 37 ºC. Disse er gamle tarmbakterier.
  • Termotolerante koliforme bakterier: trives best ved 44 ºC. Disse er nye tarmbakterier og indikerer tilførsel av fersk kloakk.
På ledningsnettet blir det tatt prøver 2 ganger i måneden på 15 forskjellige steder. I tillegg til bakterier kontrollerer vi farge, pH, turbiditet, konduktivitet og klorinnhold. Disse prøvene blir analysert på Lille Erte Vannbehandlingsanlegg. Ut over dette blir det sendt prøver til privat, akkreditert laboratorium. 1 gang i året tas utvidet kontroll som analyserer på 50 forskjellige parametere og 8 ganger i året tas enkel kontroll som analyserer på 14 forskjellige parametere.
 
Vannet er alltid trygt å drikke dersom ikke Mattilsynet har informert om annet. Hvis prøvene viser sykdomsfremkallende bakterier i vannet, blir det informert om hvilke tiltak den enkelte må gjøre, for eksempel koking av vann før det brukes.
 
Fakta om vann
 
Opprettet: 16.12.2010 11:14

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar