Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Farge og lukt

  Endret:24.12.2015 10:02
Før starten av Lille Erte Vannbehandlingsanlegg var det høyt fargetall på vannet som kom av et høyt innhold av humus i vannet og som ga et gyllenbrunt skjær når det f.eks. ble tappet i et hvitt badekar. Fargetallet på vannet inn på Lille Erte Vannbehandlingsanlegg ligger mellom 30 og 50 mg ft/l, mens det ligger under 5 mg ft/l ut fra anlegget.
 
Misfarget vann eller lukt fra vannet kan opptre sporadisk. I gamle ledninger vil det etter hvert dannes et innvendig belegg. Ved endring av vannstrømmen i rørene, f. eks ved vannlekkasjer, brannslukking, hagevanning, omlegging eller vedlikeholdsarbeid på den kommunale vannledningen i nærområdet, vil dette belegget kunne løsne og forårsake ”brunt vann”. Rådet er da at du åpner vannkranen og lar vannet renne en stund til fargen forsvinner. Det anbefales at varmtvannskranen holdes stengt til fargen er borte. Dette for å hindre at "skitt" dras inn i varmtvannstanken. Det er også nødvendig at siler foran tappekraner og vannmålere rengjøres med jevne mellomrom.
 
Hva er humus?
Humus dannes i hovedsak ved nedbryting av planterester. Vann vil trekke ut humus fra planterester omtrent som vann trekker ut farge fra teblader. Vann som renner gjennom myrområder, vil innholder planterester og dermed humus. 
Opprettet: 18.11.2010 14:21

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar