Tittel: Hvilke stoffer tilsettes drikkevannet
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/vannavlop/Vannforsyning/Sider/Hvilke-stoffer-tilsettes-drikkevannet.aspx
Hvilke stoffer tilsettes drikkevannet

Hvilke stoffer tilsettes drikkevannet

  Endret:24.12.2015 10:02
I følge drikkevannsforskriften skal det være 2 hygieniske barrierer, det vil si 2 barrierer som dreper bakterier. Den ene er drikkevannsanlegget med fellingsprosessen og den andre er tilsetting av klor. Klor tilsettes i drikkevannet for å drepe sykdomsfremkallende bakterier. I Halden tilsettes små mengder klor. Vi tilsetter ca. 0,1 mg klor/liter. Restmengden av disse stoffene ut fra renseanlegget ligger godt under kravene i Drikkevannsforskriften. 
Opprettet: 18.11.2010 14:25
Du er her: Hjem > Teknisk > Vann og avløp > Vannforsyning > Hvilke stoffer tilsettes drikkevannet