Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vannbehandlingsanlegg

  Endret:24.12.2015 10:05
Råvann fra marka renses i tre vannbehandlingsanlegg. Vannbehandlingsanleggene Lille Erte, Kornsjø og Prestebakke har forskjellige renseprosesser og forsyningsområde. Andel vannproduksjon er svært ulikt fordelt mellom anleggene.  Lille Erte vannbehandlingsanlegg 1999
 
I et normalår er fordelingen slik:
 
Vannbehandlingsanlegg
Nedbørsfelt
Hovedvassdrag
Forsyningsandel
Lille Erte
Ertemarka
Lille Erte, Femsjøen
98 %
Kornsjø
Kornsjø
Kornsjø
1 %
Prestebakke
Prestebakke
Ørsjøen
1 %
 

Lille Erte vannbehandlingsanlegg

Lille Erte vannbehandlingsanlegg er et kjemisk fullrenseanlegg og produserer drikkevann av høy kvalitet. Vannbehandlingsanlegget tilfredsstiller alle krav i drikkevannsforskriften. Anlegget har etablert to hygieniske barrierer ved hjelp av fellingsprosessen og tilsetting av klor som desinfeksjonsmetode.
 
Kapasitet:
 
Normal vannproduksjon:​ ​180 liter pr. sekund
Full rensekapasitet:​ ​390 liter pr. sekund
Maks. kapasitet i kort ekstremsituasjon:​ ​460 liter pr. sekund
Volumen av høydebasseng:​ ​5000m3
 
Renseprosessen:
Råvannet fra Lille Erte tilsettes først CO2 og Jernklorid som fellingsmiddel. Dette "samler" de små partiklene i vannet, slik at den videre rensing blir mer effektiv. Vannet går deretter gjennom tremedia-filtre, det vil si filtre som består av tre ulike lag med filtermaterialer: Antrasitt, kvartssand og knust marmor. Vannet som kommer ut av filtrene er helt uten farge, det har fått høyere pH-verdi, alkalitet og kalsiuminnhold. Vannet går så videre til filtre med aktiv kull, der siste rest av lukt/smak og eventuelle andre urenheter blir fjernet. Til slutt tilsettes litt klor for å sikre at det ikke skal finnes noen sykdomsframkallende mikroorganismer i vannet som pumpes opp i høydebassenget.
 
Kvalitet (i gjennomsnitt):  
Råvann Lille Erte​ Renset vann ​Gjeldende krav
Fargetall (mg Pt/l)​

25,0​

3,0​ < 20​
Turbiditet (FTU)​ 0,5​ 0,1​ < 0,4​
Jerninnhold (mg Fe/l)​ 0,13​ 0,07​ < 0,1​
pH​ 6,2​ 8,2​ 6,5 - 8,5​
Alkalitet (mekv)​ 0,12​ 0,8​ 0,6 - 1,0​
Kalsium (mg Ca/l)​ 4,4​ 22,0​ 15 - 25​
 

Kornsjø og Prestebakke vannbehandlingsanlegg

Kornsjø og Prestebakke vannbehandlingsanlegg har membranfilter med UV som andre hygieniske barriere. Det er installert klor som reserve.
 
Opprettet: 16.12.2010 11:15

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar