Tittel: Vannkilder
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/vannavlop/Vannforsyning/Sider/Vannkilder.aspx
Vannkilder

Vannkilder

  Endret:24.12.2015 10:06
Halden kommune skal håndtere nedbørfeltene slik at mengde råvann og råvannets kvalitet sikres med tanke på produksjon av drikkevann.

Halden kommune regulerer markavannene og kontrollerer at restriksjonene i nedbørfeltene blir overholdt. Reguleringene av nedbørfeltene skal skje på en slik måte at det tar hensyn til turfolkets rekreasjonsbehov.

Drikkevannskildene
Nedbørfeltene til drikkevannet i Halden ligger i Ertemarka, Kornsjø og Prestebakke. De tre drikkevannskildene i nedbørfeltet har inntakene i:
  • Femsjøen
  • Lille Erte
  • Kornsjø
  • Ørsjøen
vannkilde.jpg

Alle fire kildene benyttes i en normal vann­forsyningssituasjon for å sikre vann til alle. I tillegg er Holvannet reservekilde, men det må iverksettes omfattende anleggsutbygging for å kunne ta disse i praktisk bruk.

Kvalitet på råvann
Råvannet er det vannet som tas inn i drikkevannsanleggene fra innsjøene. Vannkvaliteten på råvannet er avhengig både av de naturlige forholdene i nedbørfeltet og tilførsler som følge av menneskers utnyttelse av arealer til ulike formål. 
Opprettet: 16.12.2010 11:15
Du er her: Hjem > Teknisk > Vann og avløp > Vannforsyning > Vannkilder