Tittel: Vannlekkasjer
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/vannavlop/Vannforsyning/Sider/Vannlekkasjer.aspx
Vannlekkasjer

Vannlekkasjer

  Endret:21.04.2016 15:54 Emneord (los) Vannforsyning
Hovedvannledningsnettet i kommunen består av cirka 300 km vannledninger. For å sikre nok vann og godt til alle brukere, driver vi kontinuerlig lekkasjesøk på vannledningsnettet.
 
Vi rehabiliterer hovedvannledningsnettet og prioriterer strekninger der vi har hatt flere lekkasjer. Planlagt vannavstengning annonseres i lokalpressen dagen før arbeidet starter.
Bilde av vannlekkasje 
Det private stikkledningsnettet antas å være minst like langt som det offentlige. Vi oppdager i noen tilfeller også lekkasjer på private stikkledninger. Vannlekkasjer på stikkledningen kan føre til skader på bygninger og andre installasjoner. I tillegg fører lekkasjer til stort vannforbruk, sløsing med vann og dermed unødige kostnader for abonnentene.
 
Du kan lese hvordan du oppdager private vannlekkasjer her.
 
Opprettet: 16.12.2010 11:15
Du er her: Hjem > Teknisk > Vann og avløp > Vannforsyning > Vannlekkasjer