Tittel: Vanntransport
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/vannavlop/Vannforsyning/Sider/Vanntransport.aspx
Vanntransport

Vanntransport

  Endret:21.04.2016 15:54 Emneord (los) Vannforsyning
Vannforsyningssystemet distribuerer renset vann fra renseanleggene til brukerne. Halden kommune har ansvaret for drift, vedlikehold og utvikling av distribusjonssystemet med ledninger, pumpestasjoner, vannbassenger og øvrige innretninger.
 
Distribusjonssystemet består av:
  • 300 km offentlige vannledninger
  • 5 høydebassenger med et volum på rundt 12 500 m3
  • 7 trykkreduksjonsstasjoner
  • 4000 registrerte vannkummer
  • 3000 brannkummer
Prinsippskisse over VA systemene
Ledningsnettet fornyes

Største potensial til reduksjon i produsert vannmengde ligger i å redusere lekkasjene på det offentlige og private ledningsnett. Et omfattende fornyelsesprogram - saneringsplan for vannledningsnettet – pågår kontinuerlig. Målet er å redusere vannlekkasjene til fra 40% til 30%.
 
Lekkasjesøking
Vannlekkasjer oppdages blant annet ved "sus" i rørene. Halden kommune har personell med høy kompetanse, og vil kunne gi hjelp ved mistanke om lekkasjer. I gjennomsnitt er det ca 30 lekkasjer pr. år på hovedvannledningsnettet og ca 55 pr. år på det private stikkledningsnettet.
 
Intensivert lekkasjesøking og rask reparasjon av lekkasjene har redusert lekkasjetapet betydelig.
 
Opprettet: 16.12.2010 11:15
Du er her: Hjem > Teknisk > Vann og avløp > Vannforsyning > Vanntransport