Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vannforsyning

  Endret:22.09.2017 13:03 Emneord (los) Vann og avløp
Beskrivelse
Drikkevann som kommunen leverer skal være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk.

Kommunen skal varsle forbrukerne om planlagte driftsavbrudd og forhold som påvirker drikkevannskvaliteten, for eksempel rensing/spyling av ledningsnettet. Se annonser i presse mv. Kommunen kan gi restriksjoner for bruk av vann ved vannmangel. Hvis nødssituasjoner (katastrofer mv.) gjør det nødvendig å gjøre unntak fra kravene til kvalitet, vil forbrukere og næringsvirksomheter bli informert om situasjonen og om hvor lenge den midlertidige/provisoriske vannforsyningen vil vare. I områder uten kommunal vannforsyning må beboere, næringsliv osv. etablere egen ordning for vannforsyningen. Kommunen kan ikke gi byggetillatelse uten at det foreligger tilfredsstillende vann- og avløpsløsninger.

Hvis du mener at kommunen ikke leverer vann i henhold til kravene i blant annet drikkevannsforskriften, kan du reklamere etter forbrukerkjøpsloven.
 
Målgruppe
Eiere, beboere og brukere av henholdsvis boliger, institusjoner og næringsbygg.
 
Kriterier 

Samarbeidspartnere
Mattilsynet er statlig myndighet på drikkevannsområdet og fører tilsyn med at kommunen (vannverkseier) følger kravene i drikkevannsforskriften. 

 
Opprettet: 19.11.2010 13:07

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar