Tittel: Informasjon til ansvarlige foretak
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/vannavlop/pålegg_oppgradering_avløpsanlegg/informasjon_til_ansvarlige_foretak/Sider/side.aspx
Informasjon til ansvarlige foretak

Informasjon til ansvarlige foretak

Karine Engebretsen Endret:22.09.2017 09:40 Emneord (los) Vann og avløp

Bygging av infiltrasjonsanlegg og krav til dokumentasjon
Bygging av infiltrasjonsanlegg.pdfBygging av infiltrasjonsanlegg.pdf


Drift, vedlikehold og oppfølging av infiltrasjonsanlegg
Drift og oppfølging av infiltrasjonsanlegg.pdfDrift og oppfølging av infiltrasjonsanlegg.pdf​


Framdriftsplan og tidsfrister for oppgradering av mindre avløpsanlegg i de forskjellige nedbørfeltene
Framdriftsplan og tidsfrister for oppgradering av mindre avløpsanlegg.pdfFramdriftsplan og tidsfrister for oppgradering av mindre avløpsanlegg.pdf


Grunnundersøkelser og planlegging av infiltrasjonsanlegg
​​Grunnundersøkelser og infiltrasjonsanlegg.pdfGrunnundersøkelser og infiltrasjonsanlegg.pdf


Kurs 2013 - Utforming av søknad om utslippstillatelse fra mindre avløpsanlegg
KURS for anleggsbransjen 2013 - Utforming av søknad om utslippstillatelse fra mindre avløpsanlegg.pdfKURS for anleggsbransjen 2013 - Utforming av søknad om utslippstillatelse fra mindre avløpsanlegg.pdf


Kurs 2013 - Byggesøknad for vann- og avløpsanlegg
KURS for anleggsbransjen 2013 - Byggesøknad for vann og avløpsanlegg.pdf


Kurs 2013 - Vannkvalitet og klassifisering av Haldens bekker og vassdrag
Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune
Forurensningsforskriften kapittel 12.pdfForurensningsforskriften kapittel 12.pdf


Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Skjema for søknad om utslippstillatelse - Word utgave.docSkjema for søknad om utslippstillatelse - Word utgave.doc
Skjema for søknad om utslippstillatelse - Word utgave.pdfSkjema for søknad om utslippstillatelse.pdf


Veileder for ansvarlig søker, fagkyndige, prosjekterende og utførende.​​​​​​
​​​​​​​​​​​​
Veileder til lokalforskriften for mindre avløpsanlegg i Halden kommune - for anleggseiere.pdf

Opprettet: 13.02.2013 12:35
Du er her: Hjem > Teknisk > Vann og avløp > Pålegg om oppgradering avløpsanlegg > Informasjon til ansvarlige foretak