Tittel: Informasjon til huseiere
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/vannavlop/pålegg_oppgradering_avløpsanlegg/informasjon_til_huseiere/Sider/side.aspx
Informasjon til huseiere

Informasjon til huseiere

Karine Engebretsen Endret:22.09.2017 09:39 Emneord (los) Vann og avløp
Pålegg om oppgradering av alle mindre avløpsanlegg i Halden kommune
 
Veileder for hvorledes oppryddingen skal gjennomføres

Drift, vedlikehold og oppfølging av infiltrasjonsanlegg

Framdriftsplan og tidsfrister for oppgradering av mindre avløpsanlegg i de forskjellige nedbørfeltene

Kommunal handlingsplan for opprydding i avløp fra spredt bebyggelse i Halden kommune

Informasjon til eiere av bolig med avløpsanlegg som ikke er tilknyttet offentlig avløpsledning

Vannkvalitet og klassifisering av Haldens bekker og vassdrag

​Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forurensningsforskriften kapittel 12.pdfForurensningsforskriften kapittel 12.pdf

Skjema for søknad om utslippstillatelse
​​​​​​​​​
Opprettet: 13.02.2013 12:33
Du er her: Hjem > Teknisk > Vann og avløp > Pålegg om oppgradering avløpsanlegg > Informasjon til huseiere