Tittel: Glomma sør for Øyern
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/vannavlop/vann og vassdrag/Glomma sør for Øyern/Sider/side.aspx
Glomma sør for Øyern

Glomma sør for Øyern

Ragnhild Wendelbo Endret:27.03.2017 09:54

glomma sør.jpgVannområdet Glomma sør for Øyern består av Halden kommune i tillegg til Eidsberg, Spydeberg, Trøgstad, Askim, Skiptvet, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler. Vannområdet organiserer vannforvaltningsarbeidet i områder som drenerer til Glomma fra Øyeren i nord til Oslofjorden i sør.

Faggrupper

I arbeidet med å sikre god vannforekomst er det blant annet nedsatt faggrupper som har ansvaret for følgende spesialoppgaver:

Vannkvalitet/Økologi

 • Bidra til og kvalitetssikre arbeidet med fullkarakterisering/klassifisering av vannforekomstene
 • Foreslå vannkvalitetsmål for hver vannforekomst
 • Utarbeide overvåkingsprogram for vannforekomstene i vannområdet
 • Bidra til å sikre god økologisk status i vannforekomstene

Landbruk

 • Bidra til miljøvennlig og bærekraftig landbruk (jord og skogbruk) i hele nedslagsfeltet, med redusert jorderosjon og næringsstofflekkasje og reduserte utslipp av miljøgifter/smittestoffer til vassdraget.
 • Ivareta landbrukets kulturlandskap og naturmangfold

Avløp/slam

 • Bidra til miljøvennlig og bærekraftig avløpsløsninger fra spredt bebyggelse, byer og tettsteder og bedrifter i hele nedslagsfeltet.
 • Bidra til miljøvennlig og bærekraftig bruk av avløpsslam
Vassdragsbruk
 • Bidra til en bærekraftig håndtering av flom og vannreguleringer'
 • Ivareta allemannsrettigheter og rekreasjonsverdier
 • Bidra til en bærekraftig ressursbruk og næringsutvikling i hele vannområdet

For mer informasjon se vannområdets hjemmeside

Opprettet: 25.11.2011 13:09
Du er her: Hjem > Teknisk > Vann og avløp > Vann og vassdrag > Glomma sør for Øyern