Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Anleggseiendom

Emneord (los) Eiendom og kart, Teknisk
Anleggseiendom er del av en bygning eller konstruksjon som strekker seg inn over eller under en annen eiendom.

Beskrivelse

Anleggseiendom er del av en bygning eller konstruksjon som strekker seg inn over eller under en annen eiendom. Anleggseiendommen beskrives med et volum. F eks parkeringshus i fjell og lokk over eksisterende vei.

 

Målgruppe

Eiere av eiendom (personer som har grunnbokhjemmel til en eiendom).

Pris

Kommunestyret fastsetter størrelsen på gebyret.  Hvis kommunen oversitter fristen for behandling av saken, skal gebyret avkortes med en tredjedel. Oversittes fristen med ytterligere 2 måneder skal gebyret avkortes med ytterligere en tredjedel.

 

Kontakt oss

Ansvarlig enhet

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar