Tittel: Anleggseiendom
Url: https://www.halden.kommune.no/tjenester/Sider/Anleggseiendom.aspx

Anleggseiendom

Emneord (los) Eiendom og kart, Teknisk
Anleggseiendom er del av en bygning eller konstruksjon som strekker seg inn over eller under en annen eiendom.

Beskrivelse

Anleggseiendom er del av en bygning eller konstruksjon som strekker seg inn over eller under en annen eiendom. Anleggseiendommen beskrives med et volum. F eks parkeringshus i fjell og lokk over eksisterende vei.

 

Målgruppe

Eiere av eiendom (personer som har grunnbokhjemmel til en eiendom).

Pris

Kommunestyret fastsetter størrelsen på gebyret.  Hvis kommunen oversitter fristen for behandling av saken, skal gebyret avkortes med en tredjedel. Oversittes fristen med ytterligere 2 måneder skal gebyret avkortes med ytterligere en tredjedel.

 

Kontakt oss

Ansvarlig enhet

Du er her: Hjem > Tjenester > Anleggseiendom