Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Grensepåvisning

Emneord (los) Geodata

Grensepåvisning av en eiendoms grenser utføres ut fra gjeldende målebrev over eiendommen.​

Beskrivelse

Grensepåvisning av en eiendoms grenser utføres ut fra gjeldende målebrev over eiendommen. Grensepåvisningen foretas for eiendommer som har sikre grenser (koordinatbestemt). Hvilke og antall punkter må oppgis. Grensemerkene markeres i marka med offentlig godkjente merker. Rekvirent/aktuelle naboeiendommer innkalles for påvisning.​

 

Målgruppe

• Grunneiere 
• Kommunen / Fylkeskommunen / staten
 

 

Kriterier

Det må foreligge målebrev med sikre grenser (koordinatbestemt).​

Pris

Kommunestyret fastsetter størrelsen på gebyret​

Søknadsveiledning

Bestilling av grensepåvisning skal skje skriftlig eller via e-post eller telefaks. Hvilke og antall grensepunkter som ønskes utsatt må angis enten i henhold til målebrev eller avmerket på eiendomskart over eiendommen. Eiendomskart fås ved henvendelse til kommunens geodataseksjon og/eller finnes på kommunens WEB-løsning.​

Søknadsvedlegg

Eiendomskart eller målebrev over aktuell eiendom. ​

Søknadsfrist

Ingen​

Søknadsbehandling

Søknaden sendes til Geodataseksjonen. postboks 150, 1751 Halden

Behandlingstid:
ca 5 uker, forutsatt at eiendommen har sikre/koordinatbestemte grenser.

 

 

 

 

Kontakt oss

Ansvarlig enhet

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar