Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Adressetildeling

Emneord (los) Eiendom og kart, Teknisk

Skal kommunen tildele eller endre en adresse, har du som blir påvirket rett til å uttale deg.

Beskrivelse

Før kommunen tildeler eller endrer veiadresse, skal den som er registrert eier eller fester informeres og få mulighet til å uttale seg. Kommunen tildeler adressen så snart det er behov for den og senest sammen med igangsettingstillatelsen for byggetiltaket. Det er kommunen som fastsetter adressenavnet. Skrivemåten avklares etter reglene i lov om stadnavn. Adressen skal om mulig tilknyttes den vegen eller gaten eiendommen har godkjent adkomst fra. Din adgang til å få endret adresse er begrenset. Det skjer normalt bare hvis kommunen har gjort en feil eller eiendommen har fått adkomst fra en annen gate enn tidligere.

Offisiell adresse skal tildeles bygninger som brukes til bolig- eller fritidsformål, til næringsvirksomhet eller til offentlig eller publikumsrettet virksomhet. Kommunen kan også tillegge andre eiendommer eller lokaler offisiell adresse hvis dette er hensiktsmessig. For eksempel kan kommunen tildele eller endre adresse
  • når man skal endre adkomstveger
  • når man skal oppføre nye bygg
  • når det er vanskelig å finne fram til en adresse

Bolignummer
I forbindelse med Folke- og boligtellingen i 2000 vedtok Stortinget at alle leiligheter skal ha sin egen adresse. Tidligere har det vært slik at du som bor i en bygning med flere leiligheter, har delt adresse med alle naboene i samme oppgang eller i samme bygning. Nå skal alle leiligheter også ha sin egen adresse.
Den består av dagens adresse pluss et bolignummer. Med de nye bolignumrene får Norge endelig et adressesystem der alle boliger har sin egen adresse. Dette vil gjøre det enklere for ambulanse, brannvesen, politi, budfirma eller andre tjenester å finne riktig leilighet. Det blir også enklere å lage god statistikk om hvordan vi bor her i landet, og kommunene kan lettere utforme sin boligpolitikk. 

 

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageretten er begrenset til a) hvilken gate, veg eller liknende en bygning eller eiendom skal ha adresse til, b) hvilket adressetilleggsnavn eller matrikkeladressenavn som er tildelt adressen og c) feil tildelt adressenummer eller bruksenhetsnummer. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

Kontakt oss

Ansvarlig enhet

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar