Tittel: Arbeidsgiverkontroll og -veiledning
Url: https://www.halden.kommune.no/tjenester/Sider/arbeidsgiverkontroll og -veiledning.aspx

Arbeidsgiverkontroll og -veiledning

Emneord (los) Skatter og avgifter

Kemneren er den som kontrollerer at arbeidsgiver gjennomfører skattetrekk og arbeidsgiveravgift i samsvar med skattebetalings- og folketrygdlovens bestemmelser. Det er mulighet for å få informasjon og veiledning hvis du tar kontakt med kemneren i din kommune.

 

Målgruppe

Arbeidsgivere og firmaer

Lovpraksis

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se skattebetalingsloven § 5-13 Kontroll av arbeidsgivere

Ansvarlig enhet

Du er her: Hjem > Tjenester > Arbeidsgiverkontroll og -veiledning