Tittel: Barselgrupper
Url: https://www.halden.kommune.no/tjenester/Sider/barselgrupper.aspx

Barselgrupper

Emneord (los) Familiens hus

Barselgrupper er et opplysnings- og veiledningstilbud til nybakte foreldre. Helsestasjonen inviterer til det første møtet på helsestasjonen. Senere må dere foreldre ta initiativ til videre samlinger. Her kan dere dele erfaringer fra

  • amming
  • barnestell
  • kosthold
  • barnets utvikling
  • ulykkesforebygging
  • samliv

Helsesøsteren kan gi råd og veiledning dersom dere ønsker det. Barna er selvfølgelig også med på samlingene. Tjenesten er gratis, men ikke lovpålagt.

Når du har født, blir du kontaktet av helsestasjonen, som vil gi deg tilbud om å delta i barselgruppe. Du kan også selv ta kontakt med helsestasjonen.

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Beskrivelse

 

Målgruppe

Kriterier

Pris

Brosjyrer

Samarbeidspartnere

Søknadsveiledning

Søknadsskjema

Søknadsvedlegg

Søknadsfrist

Søknadsmottaker

Søknadsbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Søknadsmerknader

Vi lover

Servicevilkår

Dersom vi ikke innfrir

Lovpraksis

Kontakt oss

Ansvarlig enhet

Utførende enhet

Relasjonslenker

Du er her: Hjem > Tjenester > Barselgrupper