Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Besøkshjem / Å være besøkshjem

Emneord (los) Barnevern

​Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned.  Besøkshjem er en ordning for barn som er i behov av ekstra tilskudd av voksenmodeller og opplevelser. Et besøkshjem skal inkludere barnet i deres familieliv og aktiviteter.

Beskrivelse

Å være besøkshjem innebærer å ta imot barn/ungdom én eller flere helger per måned. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte for familie med særlig tyngende omsorgsoppgaver, og til barn som trenger ekstra stimulering og andre opplevelser enn det de får i sitt biologiske hjem. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

 

Kriterier

Det stilles ingen krav om at du har formell utdanning for å være besøkshjem. Det legges størst vekt på at du er personlig egnet. Du kan gjerne ha egne barn.

Barneverntjenesten må godkjenne besøkshjemmet før det kan ta i mot barn. Besøkshjem godtgjøres etter satser bestemt av Kommunenes Sentralforbund.

Ansvarlig enhet

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar